Actualitat col·legial

Notícies

Històric de notícies

11 d'abril de 2017

Els Enginyers Agrònoms ens sumem a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya.

Implicats en la Innovació i l'aplicació de les noves tecnologies!!

Les tecnologies implicades en la indústria 4.0 també s'apliquen en l'entorn de l'Agricultura, el Territori i la Indústria Agroalimentària on els enginyers agrònoms hi tenim molt a dir. Es per això que ens hem sumat a la Comissió industria 4.0 dels Enginyers de Catalunya, perquè hi estem molt implicats i perquè volem aportar el nostre punt de vista i els nostres coneixements.


Es tracta d'una Comissió de caràcter multidisciplinar en el si dels col·legis d'enginyers agrònoms, camins, industrials, informàtics i de telecomunicacions, i que compta amb la participació dels professionals que hi tinguin interès. 

El nostre representant a la COMISSIÓ INDÚSTRIA 4.0 DELS ENGINYERS DE CATALUNYA, és el company, Fran Garcia, expert en agricultura de precisió, teledetecció i TIC aplicades a l'agricultura. Trobaràs el seu perfil aquí .


La Comissió Indústria 4.0

Concepte
Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s'hibriden avui la innovació -pròpia o adoptada d'altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l'objectiu d'assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat.


Objectius

  • Difusió i suport al desplegament dels conceptes industrials més actuals entre els enginyers de les empreses catalanes
  • Compartir ser útil al seus membres  compartint coneixement experiències i enriquint el debat i la reflexió
  • Fomentar la interrelació entre els GT que la conformen i entitats interessades en I4.0, en benefici dels professionals i les empreses on desenvolupen la seva activitat
  • Definir el posicionament que els Enginyers hem de tenir davant la nova realitat industrial i difondre'l a la societat

Properes actuacions:

II Fòrum Indústria 4.0 (Barcelona, 2 de juny de 2017)

La  COMISSIÓ INDÚSTRIA 4.0 DELS ENGINYERS DE CATALUNYA, formada per membres del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació organitza el II Fòrum Indústria 4.0, aprofitant l'èxit i consolidant l'experiència de la primera edició del 2016. 

OBJECTIUS

El Fòrum Indústria 4.0 persegueix els següents objectius:

· Transportar al teixit industrial català, l'estat de l'art del coneixement i la pràctica a l'entorn de la Indústria 4.0

· Mostrar exemples reals que accelerin la comprensió del potencial de les tecnologies i la seva aplicació per a la indústria manufacturera

· Fomentar la interrelació entre els professionals dels àmbits que es veuen implicats en aquesta transformació

· Establir una fita en el calendari on periòdicament, enginyers i empreses, debatin sobre els principals avanços a la indústria durant el darrer any


 

Enllaços relacionats

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32