Formació

Formació

Quin tipus de formació ofereix el COEAC

Un dels objectius estratègics del Col.legi és promoure la formació continuada dels seus membres en tots els àmbits. En aquest sentit, s’organitzen activitats de caràcter formatiu i informatiu sobre temàtiques molt diverses per tal de millorar i actualitzar els coneixements dels col·legiats i així desenvolupar les seves competències. En algunes ocasions aquests actes són organitzats conjuntament amb altres entitats o bé mitjançant convenis de col·laboració amb centres formatius.

Qui pot accedir-hi

Tots els futurs i actuals professionals de l’àmbit de l’enginyeria agroalimentària i especialment els Col.legiats i els estudiants dels darrers cursos d’enginyer agrònom, entre altres.


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32