Inici » 70 anys » 70 anys d’història del COEAC

70 anys d’història del COEAC

Des de quan existeix la figura de l’enginyer agrònom?

La carrera d’enginyer agrònom fou creada per un Reial decret d’Isabel II l’1 de setembre de 1855 com una de les primeres carreres d’enginyeria civil que l’estat necessitava, per orientar i modernitzar les diferents activitats (agricultura, indústria i comerç, així com, obres públiques) que depenien aleshores del Ministeri de Foment. El decret fundacional establia dos nivells d’ensenyament: el científic (enginyer agrònom) i el tècnic (perit agrícola).
Han passat molts anys des que la primera promoció sortís de l’Escola Central d’Aranjuez i durant tot aquest temps els enginyers agrònoms, encara que poc nombrosos, han estat sempre en els llocs clau del desenvolupament i del progrés agrari.

L’any 1872 es fundà l‘Associació d’Enginyers Agrònoms que, va passar a anomenar-se Associació Nacional d’Enginyers Agrònoms (ANIA) l’any 1905 quan, juntament amb les altres Associacions d’Enginyers existents a Espanya (camins, mines, forests i industrials) es va constituir l’Institut d’Enginyers Civils d’Espanya.

Més endavant, l’any 1949 es van regular per llei els col·legis professionals com a corporacions de dret públic i amb caràcter obligatori.

Els Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms daten de 1951-1953 i en particular el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya es constituí el dia 11 de maig de 1953. A partir d’aquest moment, Col·legi i Associació han funcionat un al costat de l’altre.

Història de la creació del Col·legi

– 1950 –

  • A instàncies d’ANIA i per decret de 31 de març de 1950, s’autoritza la constitució dels Col·legis d’Enginyers Agrònoms (en l’àmbit nacional).

– 1953 –

  • Es publica al BOE nº 98 del 8 d’abril de 1953 l’Ordre ministerial de 5 de març de 1953, per la qual s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis d’Enginyers Agrònoms (en l’àmbit nacional).
  • Acta fundacional d’11 de maig de 1953. A Barcelona, 20 enginyers agrònoms de les quatre províncies catalanes formaran, el dia 11 de maig de 1953 el nucli fundacional del Col·legi de Barcelona que, amb el temps canviarà la seva denominació per convertir-se en el “Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya”.
  • Primera junta de govern, el dia 11 de maig de 1953.
  • Constitució del Col·legi a la Junta de Govern de 22 de juny de 1953

Altres dates importants de la història del Col·legi

1953 → Es col·legien els vint primers enginyers agrònoms, essent el número 1 el senyor José Camino Aguirre

1967 → Incorporació de la primera dona col·legiada al col·lectiu, la senyora Pilar Sáiz Jarabo

1972 → Creació de l’Escola a Lleida

→ Primera edició del Premi al Llibre Agrari, guardonat el llibre Viticultura práctica, de l’autor Noguera Pujol, J.

1976 → Inici dels estudis d’enginyers agrònoms (Escola Lleida)

1977 → Inauguració de la Seu social del Col·legi al passeig de Gràcia de Barcelona (hi havia menys de 210 col·legiats)

1979 → Primers titulats enginyers agrònoms (Escola Lleida)

1989 → Primera edició del Premi Projecte de fi de Carrera, guardonada la senyora Sílvia Burés Pastor

1990 → S’incorpora la primera dona a la junta de govern, la senyora Mercè Raventós, com a interventora

→ Primer número de la revista Enginyeria Agronòmica, publicats sis números, fins el desembre de l’any 1992

1998 → S’estableixen els Estatuts propis del Col·legi

2005 → Primer Pla Estratègic del Col·legi

→ Celebració dels 150 anys de la professió, al Parlament de Catalunya

2008 → Creació de la comunitat virtual: www.agronoms.org

→ Implantació del visat telemàtic

→ Inici presència del Col·legi a les xarxes socials

2017 → S’incorpora un preassociat a la junta de govern, en representació dels estudiants

2018 → Primera edició del Concurs de Fotografia, guardonat el senyor David Orozco Felip, per la fotografia: Dipòsits Oli

→ Primera edició del Premi Gent per Canviar el Món, guardonat el senyor Agustí Jardi

→ Inici del suport del Col·legi a treballs de recerca de batxillerat

2020 → Primera edició del Premi Alimentem el Món, guardonat el projecte “Raimat, sostenibles des de fa més de 100 anys”

2021 → El Col·legi impulsa la promoció de la professió i comença a treballar amb una agència de comunicació per tenir més presència als mitjans

2022 → El Col·legi és amfitrió del V Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms, celebrat a Lleida

2023 → Commemoració dels 70 anys del Col·legi

Els nostres degans i deganes

José Cases (1953 – 1960)

Javier Veglison (1960 – 1984)

Alejandro Garcia Homs (1984 – 2004)

Josep Maria Rofes (2004 – 2012)

Sílvia Burés Pastor (2012 – 2020)

Conxita Villar Mir (2020 – )