Inici » SERVEIS » Exercici professional » Visat electrònic

Visat electrònic

Què és un visat?

És l’acte mitjançant el qual es dóna validesa legal a un document portat a terme per un tècnic.

PER A QUÈ SERVEIX?

Per comprovar que:

  • La persona que signa posseeix el títol que diu.
  • Que no està inhabilitat per portar a terme la documentació corresponent.
  • Que és tècnic competent
  • Que la documentació presentada compleix amb els mínims legals establerts.
  • Que hi ha una correcta presentació material.

QUINS DOCUMENTS CAL VISAR?

En general cal visar tots els documents que hagi de presentar una enginyera o un enginyer. Si a un document no li cal la seva signatura, en general tampoc cal visar-lo.

Què és un visat electrònic?

És el mateix que un visat convencional però fet electrònicament, sense papers i de forma segura.

QUI POT ACCEDIR AL VISAT ELECTRÒNIC?

Totes les col·legiades i col·legiats que tinguin la seva signatura electrònica reconeguda i estiguin habilitats per poder enviar i rebre electrònicament els documents a visar.

COM DEMANAR L’ACCÉS AL VISAT ELECTRÒNIC?

En primer lloc cal acreditar que teniu signatura electrònica. És aleshores quan el Col·legi us habilitarà per fer i rebre documentació electrònica de forma segura.