Inici » SERVEIS » SUPORT I ASSESSORAMENT

SUPORT I ASSESSORAMENT

Tots els col·legiats i col·legiades disposen d’un servei de consultoria professional en els següents camps:

 • Fiscalitat en l’exercici professional: retencions IRPF, despeses deduïbles, etc.
 • Obligacions fiscals: IVA, IRPF i altres.
 • Assistència en el compliment de les deduccions trimestrals (models 300, 110, 130) i anuals (models 390, 190 i 347).
 • Suport en l’aplicació del pla general comptable que va entrar en vigor en l’exercici 2008.
 • Consultes referents a contribucions i comptabilització dels bens.
 • Assessorament davant l’elaboració dels nous estats financers.
 • Aplicació de la nova llei de societats professionals (2/2007, de 15 de març).
 • Assessorament davant la responsabilitat civil i la reclamació patrimonial per part de tercers.
 • Fiscalitat de la societat professional.
 • Règim i registre de col·legiació.
 • Orientació per a la constitució de la societat.
 • Resolució de consultes relacionades amb la professió de l’enginyeria agronòmica en tots els àmbits professionals: exercici de la professió lliure, empreses privades, administració pública, ensenyament i recerca.
 • Assistència en la revisió de contractes, nòmines i clàusules particulars.
 • Suport davant la rescissió d’un contracte i acomiadaments.
 • Assistència davant les incidències relacionades amb el món laboral (horaris, períodes de prova, etc.).
 • Orientació respecte de la contractació laboral i tipus de contractes.
 • Orientació davant les situacions d’atur: durada, capitalització, etc.
 • Assistència en temes relacionats amb la Seguretat Social: cotitzacions, règim d’autònoms i règim general en relació als col·legiats i col·legiades de professió lliure, assalariats, etc.

Com podeu fer les consultes?

En primer lloc us recomanem que visiteu la secció “Preguntes amb resposta“, on és possible que trobeu immediatament una resposta a la vostra pregunta. Si no és així i voleu fer una consulta concreta podeu:

 • Fer una consulta en línia a través d’aquest qüestionari.
 • Presencialment: sol.licitant una hora de visita.

Preguntes amb resposta

En aquest apartat trobareu informació de les preguntes més freqüents sobre diferents temes. Podeu cercar els vostres dubtes, per paraules o per les categories que hem definit.

Si no heu trobat la resposta adequada, podeu realitzar una consulta a mida que serà atesa directament per un consultor del Col·legi.