Inici » SERVEIS » Exercici professional » Societats professionals

Societats professionals

Instruccions per a sol·licitar la inscripció al registre de societats professionals

De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, les societats que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’activitat professional d’enginyer agrònom, hauran de constituir-se com a societats professionals, inscriure’s al Registre Mercantil i inscriure’s al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms corresponent al seu domicili. S’hauran també de registrar els canvis d’administradors o de socis i qualsevol modificació del contracte social.
Per inscriure’s al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, s’ha de presentar a la secretaria del Col·legi la següent documentació:

  • Sol·licitud d’inscripció
  • Fotocòpia de l’escriptura de constitució (o adaptació) de la societat professional, on consti la inscripció al Registre Mercantil.