Inici » SERVEIS » Exercici professional » Recull d’ajuts i subvencions

Recull d’ajuts i subvencions

En aquest apartat trobaràs un recull d’ajuts i subvencions actualment actius i relacionats amb l’enginyeria agroalimentària, que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que es dediquen a l’exercici professional de l’enginyeria agronòmica.

AJUTS CORRESPONENTS ALS ANYS 2025, 2026 I 2027 DESTINATS A LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LES XARXES DE REGADIUS

AJUTS DE MINIMIS EN ESPÈCIE AL SECTOR AGRÍCOLA EN LA MODALITAT D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE FERTILITZACIÓ SOSTENIBLE, CORRESPONENTS A L’ANY 2024 

AJUTS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 PER A LA PARTICIPACIÓ (OPERACIÓ 03.01.01) I PER A LES ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS PROGRAMES DE QUALITAT DELS ALIMENTS (OPERACIÓ 03.02.01) 

AJUTS DE MINIMIS A LA PROMOCIÓ I LA CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES AMB DISTINTIUS D’ORIGEN I QUALITAT DELS ALIMENTS I L’ARTESANIA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA, CORRESPONENTS A L’ANY 2023-2024 

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES D’ARRÒS QUE UTILITZIN LLAVOR CERTIFICADA 

AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE COMUNITATS D’USUARIS D’AIGUA PER A REGADIU EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA), I S’APROVA LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2023

AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA I LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS (2022) EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PROJECTES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA (PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LES ACTIVITATS FORESTALS, AGRÍCOLES, RAMADERES I LES D’EMPRESES DE SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, LES ACTIVITATS D’ENTITATS CULTURALS, CÍVIQUES, ESPORTIVES I PEDAGÒGIQUES, LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA, L’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS, PER A L’ANY 2025, I LES ACTIVITATS DE GUIATGE AMBIENTAL PER ALS ANYS 2024 I 2025

AJUTS DESTINATS A LA MILLORA DE LES CONDICIONS GENERALS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES APÍCOLES EN EL MARC DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL APÍCOLA RECOLLIDA EN EL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUTS DE COOPERACIÓ PER AL MEDI AMBIENT EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA DELS ARROSSARS, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 (REF. BDNS 760844)

AJUTS PER AL FOMENT DE LES RACES AUTÒCTONES 2024

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROCLIMA AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ DE DESENVOLUPAMENT RURAL A CATALUNYA 2023-2027 

SUBVENCIONS DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT, DESTINADES AL SECTOR AGROALIMENTARI I FORESTAL, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 2023-2027

AJUDES A PETITES I MITJANES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026 , EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA– NEXT GENERATION EU (PROGRAMA AGENTS DEL CANVI–KIT CONSULTING)

AJUDES PER A LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I PERSONES EN SITUACIÓ D’AUTOOCUPACIÓ, EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUTS A LA TRANSFORMACIÓ DEL COOPERATIVISME AGROALIMENTARI CATALÀ I EL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT I LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, SOCIAL I ECONÒMICA (IMPULS.COOP)

SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIONS 04.04.01 I 07.01.01), PER A L’ANY 2023-2024

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2024

MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS DE SUPORT AL SECTOR AGRARI AFECTAT GREUMENT PER LA SITUACIÓ DE SEQUERA I S’ADOPTEN ALTRES MESURES URGENTS DE CARÀCTER ECONÒMIC I ADMINISTRATIU

SUBVENCIONS DE NUCLIS D’R+D GREEN A PROJECTES D’R+D EN ECONOMIA CIRCULAR EN L’ÀMBIT DELS RESIDUS

AJUTS DESTINATS A LA IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT RURAL A TRAVÉS DEL TIQUET RURAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIÓ 19.02.01)

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I/O DESENVOLUPAMENT I/O INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA I LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AQUÀTIC, I PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’R+D+I PER A L’ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT RELATIVA AL RISC D’INUNDACIÓ

AJUTS A LES COMUNITATS DE REGANTS QUE HAGIN SUBSCRIT CONVENIS DURANT ELS ANYS 2023 I 2024 AMB LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, SA (SEIASA), PER EXECUTAR OBRES DECLARADES D’INTERÈS GENERAL PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT EN ELS REGADIUS, A FI DE CONTRIBUIR A PAGAR PART DELS COSTOS QUE HAN D’ASSUMIR AQUESTES COMUNITATS DE REGANTS EN VIRTUT DELS CONVENIS ESMENTATS

SUBVENCIONS ESTATALS PER A LA RENOVACIÓ DEL PARC NACIONAL DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA (MODIFICACIÓ DEL RD)

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES D’OLIVERA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA EL 2023

AJUDES PÚBLIQUES A PROJECTES «EUROPA EXCEL·LÈNCIA», PEL 2024

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES DE VINYA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA DURANT L’ANY 2023 

ES FLEXIBILITZEN DETERMINATS REQUISITS, CONDICIONS DE CONVBENCIONABILITAT I COMPROMISOS DELS AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA PER A L’ANY 2024 DAVANT LA SITUACIÓ CATASTRÒFICA DE SEQUERA A CATALUNYA

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

AJUTS PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 (INTERVENCIÓ 7161)

AJUTS A LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LES XARXES DE REGADIUS

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AJUTS PER AL FOMENT DE LES RACES AUTÒCTONES

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 2023-2027

AJUTS DESTINATS A LA IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT RURAL A TRAVÉS DEL TIQUET RURAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIÓ 19.02.01)

SUBVENCIONS A LA MILLORA DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA D’ANIMALS VIUS QUE EMPRENGUIN INVERSIONS DE BIOSEGURETAT, I A LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ CORRESPONENTS AL 2023 EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA– NEXTGENERATIONEU 

AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI) 2024

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES DE VINYA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA DURANT L’ANY 2023

AJUTS A LES INVERSIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DEL MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ (MVR) DAVANT LA FAUNA CINEGÈTICA

AJUTS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DELS BOSCOS DE TITULARITAT PRIVADA PER A L’ANY 2024 

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2024

AJUT A LA REESTRUCTURACIÓ I/O RECONVERSIÓ DE LA VINYA A CATALUNYA EN EL MARC DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL EN EL SECTOR DEL VI DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 2023-2027 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA APLICADA EN EL SECTOR APÍCOLA I ELS SEUS PRODUCTES, DINS DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL APÍCOLA, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

AJUTS DE MINIMIS PER A LA UTILITZACIÓ DEL MOST CONCENTRAT RECTIFICAT EN L’ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS DE QUALITAT

AJUTS PER FOMENTAR LA PESCA I L’AQÜICULTURA SOSTENIBLES I LA TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES PESQUERS QUE ESTABLEIX EL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA (FEMPA)

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DESTINADES A FOMENTAR LA DIGITALITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS AMB COMPETÈNCIES EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA, EN MUNICIPIS D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

AJUTS PER A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA A CATALUNYA 2021-2027

CONVOCATÒRIES LÍNIES  ICO (Instituto de Crédito Oficial)  ANY 2024

SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN MATÈRIA DE BIOSEGURETAT PER A LA MILLORA O CONSTRUCCIÓ DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA DE BESTIAR, AIXÍ COM PER A INVERSIONS EN BIOSEGURETAT EN VIVERS, ESCOMESES PER DETERMINATS PRODUCTORS DE MATERIALS VEGETALS DE REPRODUCCIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023 NO COBERTS PER LA RESOLUCIÓ ACC/2330/2023, DE 26 DE JUNY, PER LA QUAL ES CONVOQUEN ELS AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023

SUBVENCIONS DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

SUBVENCIONS PER A INVERSIONS DESTINADES A ALLOTJAMENT TEMPORAL DE PERSONES TREBALLADORES TEMPORERES 

SUBVENCIONS DE PROJECTES SINGULARS COOPERATIUS ENTRE ELS AGENTS DE LA CADENA AGROALIMENTÀRIA PER A LA CREACIÓ O L’INICI D’UNA NOVA ACTIVITAT D’UNA XARXA DE COMERCIALITZACIÓ EN LÍNIA I DISTRIBUCIÓ EN CIRCUIT CURT DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AL CONSUMIDOR FINAL I LES ACTIVITATS DE LA SEVA PROMOCIÓ

AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR LES INSTAL·LACIONS DE PLANTES DE BIOGÀS I TRACTAMENT DEL MATERIAL ORGÀNIC OBTINGUT COM A RESULTAT DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA (DIGERITS)

AJUTS DE MINIMIS PER AL FOMENT DE LA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA AGROALIMENTARI I PESQUER CATALÀ, ALINEAT AMB EL PLA ESTRATÈGIC DE L’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2021-2026

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 2023-2027

AJUTS A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI DE VI REGULAT EN EL REGLAMENT DELEGAT (UE) 2023/1225 DE LA COMISSIÓ, DE 22 DE JUNY

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

AJUTS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SANITAT ANIMAL EN ELS SECTORS PORCÍ, CUNÍCOLA, BOVÍ, DE L’OVÍ I EL CABRUM, DE LA PRODUCCIÓ DE MOL·LUSCS, APÍCOLA I EQUÍ

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES D’ARRÒS QUE UTILITZIN LLAVOR CERTIFICADA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DE LES COMUNITATS DE BÉNS, LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL, LES SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS I LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE TITULARITAT COMPARTIDA, DELS SEGMENTS I, II, I III, EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PRTR (PKD)

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA FSE+

SUBVENCIONS AL CONTROL DE RENDIMENT LLETER I ES MODIFIQUEN DIVERSOS REIALS DECRETS EN MATÈRIA AGRÀRIA (REIAL DECRET 663/2023)

FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS, CONDICIONS DE SUBVENCIONABILITAT I COMPROMISOS DELS AJUTS DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA PER A LA CAMPANYA 2023 DAVANT LA SITUACIÓ DE SEQUERA A CATALUNYA

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INVERSIONS PRODUCTIVES QUE MILLORIN LA COMPETITIVITAT, L’IMPACTE EN EL GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA DIGITALITZACIÓ A EMPRESES INDUSTRIALS

AJUTS A LES INVERSIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DEL MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ (MVR) DAVANT LA FAUNA CINEGÈTICA

SUBVENCIONS A CENTRES EDUCATIUS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, PER AL CURS 2023-2024

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ CORRESPONENTS AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2022

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A LA COOPERACIÓ PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ D’INTERÈS GENERAL DUTS A TERME PER GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÓMICOS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI)

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

SUBVENCIONS PER A LA REPOBLACIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN CAS DE BUIDATGE SANITARI EN OVÍ I CAPRÍ PER MESURES D’EMERGÈNCIA DAVANT VEROLA OVINA I CAPRINA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT III (ENTRE 0 I MENYS DE 3 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

LÍNIA DE PRÉSTECS “ICF AGROCLIMA” AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR EL CREIXEMENT DE LES PIMES A TRAVÉS DELS PROGRAMES «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», «ACTIVA CREIXEMENT» I «ACTIVA CIBERSEGURETAT», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA