Inici » SERVEIS » Exercici professional » Recull d’ajuts i subvencions

Recull d’ajuts i subvencions

En aquest apartat trobaràs un recull d’ajuts i subvencions actualment actius i relacionats amb l’enginyeria agroalimentària, que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que es dediquen a l’exercici professional de l’enginyeria agronòmica.

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROCLIMA AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ DE DESENVOLUPAMENT RURAL A CATALUNYA 2023-2027 

SUBVENCIONS DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT, DESTINADES AL SECTOR AGROALIMENTARI I FORESTAL, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 2023-2027

AJUDES A PETITES I MITJANES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026 , EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA– NEXT GENERATION EU (PROGRAMA AGENTS DEL CANVI–KIT CONSULTING)

AJUDES PER A LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I PERSONES EN SITUACIÓ D’AUTOOCUPACIÓ, EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUTS A LA TRANSFORMACIÓ DEL COOPERATIVISME AGROALIMENTARI CATALÀ I EL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT I LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, SOCIAL I ECONÒMICA (IMPULS.COOP)

SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIONS 04.04.01 I 07.01.01), PER A L’ANY 2023-2024

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2024

MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS DE SUPORT AL SECTOR AGRARI AFECTAT GREUMENT PER LA SITUACIÓ DE SEQUERA I S’ADOPTEN ALTRES MESURES URGENTS DE CARÀCTER ECONÒMIC I ADMINISTRATIU

CONVOCATÒRIA AJUTS AL FOMENT DE LES ACTUACIONS D’ADQUISICIÓ I DE SUBSTITUCIÓ DE MAQUINÀRIA I VEHICLES DE LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) (REF. BDNS 757104)

SUBVENCIONS DE NUCLIS D’R+D GREEN A PROJECTES D’R+D EN ECONOMIA CIRCULAR EN L’ÀMBIT DELS RESIDUS

AJUTS DESTINATS A LA IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT RURAL A TRAVÉS DEL TIQUET RURAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIÓ 19.02.01)

SUBVENCIONS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE TITULARITAT COMPARTIDA PEL 2024

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I/O DESENVOLUPAMENT I/O INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA I LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AQUÀTIC, I PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’R+D+I PER A L’ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT RELATIVA AL RISC D’INUNDACIÓ

AJUTS A LES COMUNITATS DE REGANTS QUE HAGIN SUBSCRIT CONVENIS DURANT ELS ANYS 2023 I 2024 AMB LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, SA (SEIASA), PER EXECUTAR OBRES DECLARADES D’INTERÈS GENERAL PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT EN ELS REGADIUS, A FI DE CONTRIBUIR A PAGAR PART DELS COSTOS QUE HAN D’ASSUMIR AQUESTES COMUNITATS DE REGANTS EN VIRTUT DELS CONVENIS ESMENTATS

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LES ALMÀSSERES QUE PRODUEIXEN I COMERCIALITZEN OLI AFECTADES PER LA SEQUERA PERSISTENT EN LA CAMPANYA 2022-2023

SUBVENCIONS ESTATALS PER A LA RENOVACIÓ DEL PARC NACIONAL DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA (MODIFICACIÓ DEL RD)

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES D’OLIVERA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA EL 2023

AJUTS DE MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ I LA CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES AMB DISTINTIUS D’ORIGEN I QUALITAT DELS ALIMENTS I L’ARTESANIA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA

AJUDES PÚBLIQUES A PROJECTES «EUROPA EXCEL·LÈNCIA», PEL 2024

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES DE VINYA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA DURANT L’ANY 2023 

ES FLEXIBILITZEN DETERMINATS REQUISITS, CONDICIONS DE CONVBENCIONABILITAT I COMPROMISOS DELS AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA PER A L’ANY 2024 DAVANT LA SITUACIÓ CATASTRÒFICA DE SEQUERA A CATALUNYA

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

AJUTS A LA DIVERSIFICACIÓ AGRÀRIA ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ DE DESENVOLUPAMENT RURAL A CATALUNYA 2023-2027 PER A L’ANY 2024 

AJUTS PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 (INTERVENCIÓ 7161)

AJUTS A LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LES XARXES DE REGADIUS

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AJUTS PER AL FOMENT DE LES RACES AUTÒCTONES

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 2023-2027

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 PER A L’ANY 2024

AJUTS DESTINATS A LA IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT RURAL A TRAVÉS DEL TIQUET RURAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022 (OPERACIÓ 19.02.01)

SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES VOLUNTARIS DE GESTIÓ AMBIENTAL, RESPECTE DE LA IMPLANTACIÓ I LA RENOVACIÓ DEL SISTEMA PREVIST EN EL REGLAMENT EMAS, PER A L’ANY 2024 

AJUT A LA REESTRUCTURACIÓ I/O RECONVERSIÓ DE LA VINYA A CATALUNYA EN EL MARC DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL EN EL SECTOR DEL VI DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 2023-2027 CORRESPONENTS A 2024

AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR LES INSTAL·LACIONS DE PLANTES DE BIOGÀS I TRACTAMENT DEL MATERIAL ORGÀNIC OBTINGUT COM A RESULTAT DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA (DIGERITS) PER A L’ANY 2024

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA APLICADA EN EL SECTOR APÍCOLA I ELS SEUS PRODUCTES, DINS DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL APÍCOLA, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

SUBVENCIONS A LA MILLORA DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA D’ANIMALS VIUS QUE EMPRENGUIN INVERSIONS DE BIOSEGURETAT, I A LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ CORRESPONENTS AL 2023 EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA –FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA– NEXTGENERATIONEU 

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2022 PER A L’ANY 2024

AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI) 2024

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES DE VINYA EN RESPOSTA A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA DURANT L’ANY 2023

AJUTS A LES INVERSIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DEL MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ (MVR) DAVANT LA FAUNA CINEGÈTICA

AJUTS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DELS BOSCOS DE TITULARITAT PRIVADA PER A L’ANY 2024 

AJUTS PER INCENTIVAR LA RECERCA APLICADA EN MATÈRIA DE PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA CORRESPONENTS A 2024

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2024

AJUT A LA REESTRUCTURACIÓ I/O RECONVERSIÓ DE LA VINYA A CATALUNYA EN EL MARC DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL EN EL SECTOR DEL VI DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 2023-2027 

SUBVENCIONS DE PROJECTES SINGULARS COOPERATIUS ENTRE ELS AGENTS DE LA CADENA AGROALIMENTÀRIA PER A LA CREACIÓ O L’INICI D’UNA NOVA ACTIVITAT D’UNA XARXA DE COMERCIALITZACIÓ EN LÍNIA I DISTRIBUCIÓ EN CIRCUIT CURT DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AL CONSUMIDOR FINAL I LES ACTIVITATS DE LA SEVA PROMOCIÓ REALITZATS EN EL PERÍODE 2024-2026

AJUTS AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATÈRIA DE SANITAT VEGETAL CORRESPONENTS AL PERÍODE DE 2024

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB CONREUS HERBACIS I EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB CONREUS HORTÍCOLES AFECTADES PER LA SEQUERA DE 2023

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB CONREUS FARRATGERS PLURIENNALS DE REGADIU AFECTADES PER LA SEQUERA DE 2023

CONVOCATÒRIA DE SUPORT A PIMES DE L’AGRICULTURA URBANA -SUAVE

SPADE – DESPLEGAMENT DE DRONS PER A ÚS DE L’AGRICULTURA, RAMADERIA I SILVICULTURA -HORIZONT-CL6-2021-GOVERNANCE-01-21

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA APLICADA EN EL SECTOR APÍCOLA I ELS SEUS PRODUCTES, DINS DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL APÍCOLA, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

AJUTS DE MINIMIS PER INCENTIVAR ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN BOSCOS DE TITULARITAT PRIVADA 

AJUTS DE MINIMIS PER A LA UTILITZACIÓ DEL MOST CONCENTRAT RECTIFICAT EN L’ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS DE QUALITAT

AJUTS PER FOMENTAR LA PESCA I L’AQÜICULTURA SOSTENIBLES I LA TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES PESQUERS QUE ESTABLEIX EL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA (FEMPA)

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DESTINADES A FOMENTAR LA DIGITALITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS AMB COMPETÈNCIES EN LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA, EN MUNICIPIS D’ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

AJUTS PER A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA A CATALUNYA 2021-2027

AJUTS DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL VITIVINÍCOLA EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA CORRESPONENT A LES INVERSIONS PER A LES INSTAL·LACIONS DE TRANSFORMACIÓ I INFRAESTRUCTURES VITIVINÍCOLES I COMERCIALITZACIÓ 2024-2027, CORRESPONENTS A OPERACIONS AMB UN PRESSUPOST D’INVERSIÓ SOL·LICITADA INFERIOR A 100.000 EUROS, PER A 2024 (SEGONA CONVOCATÒRIA)

CONVOCATÒRIES LÍNIES  ICO (Instituto de Crédito Oficial)  ANY 2024

AJUDES D’ACTUACIÓ INTEGRAL PER A LA DESCARBONITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA COM A PART DEL PERTE DE DESCARBONITZACIÓ INDUSTRIAL EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, DE L’ANY 2024

SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN MATÈRIA DE BIOSEGURETAT PER A LA MILLORA O CONSTRUCCIÓ DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA DE BESTIAR, AIXÍ COM PER A INVERSIONS EN BIOSEGURETAT EN VIVERS, ESCOMESES PER DETERMINATS PRODUCTORS DE MATERIALS VEGETALS DE REPRODUCCIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUDES A PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

AJUDES D’ACTUACIÓ INTEGRAL PER A LA DESCARBONITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA COM A PART DEL PERTE DE DESCARBONITZACIÓ INDUSTRIAL EN EL MARC DEL PRTR, DE L’ANY 2024

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027, CORRESPONENTS A 2023 

AJUTS PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI) (INTERVENCIÓ 7161), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027, CORRESPONENTS A 2023

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023 NO COBERTS PER LA RESOLUCIÓ ACC/2330/2023, DE 26 DE JUNY, PER LA QUAL ES CONVOQUEN ELS AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023

SUBVENCIONS DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

SUBVENCIONS PER A INVERSIONS DESTINADES A ALLOTJAMENT TEMPORAL DE PERSONES TREBALLADORES TEMPORERES 

SUBVENCIONS DE PROJECTES SINGULARS COOPERATIUS ENTRE ELS AGENTS DE LA CADENA AGROALIMENTÀRIA PER A LA CREACIÓ O L’INICI D’UNA NOVA ACTIVITAT D’UNA XARXA DE COMERCIALITZACIÓ EN LÍNIA I DISTRIBUCIÓ EN CIRCUIT CURT DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AL CONSUMIDOR FINAL I LES ACTIVITATS DE LA SEVA PROMOCIÓ

SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ BIODIVERSITAT, F.S.P., EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA BLAVA I L’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT PESQUERA I AQÜÍCOLA, COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA

AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR LES INSTAL·LACIONS DE PLANTES DE BIOGÀS I TRACTAMENT DEL MATERIAL ORGÀNIC OBTINGUT COM A RESULTAT DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA (DIGERITS)

AJUTS DE MINIMIS PER AL FOMENT DE LA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA AGROALIMENTARI I PESQUER CATALÀ, ALINEAT AMB EL PLA ESTRATÈGIC DE L’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2021-2026

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 2023-2027

AJUTS A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI DE VI REGULAT EN EL REGLAMENT DELEGAT (UE) 2023/1225 DE LA COMISSIÓ, DE 22 DE JUNY

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

AJUTS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SANITAT ANIMAL EN ELS SECTORS PORCÍ, CUNÍCOLA, BOVÍ, DE L’OVÍ I EL CABRUM, DE LA PRODUCCIÓ DE MOL·LUSCS, APÍCOLA I EQUÍ

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA PER A L’ANY 2021 CORRESPONENTS A LES ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS (OPERACIÓ 08.05.01 DEL PDR) 

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES D’ARRÒS QUE UTILITZIN LLAVOR CERTIFICADA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DE LES COMUNITATS DE BÉNS, LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL, LES SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS I LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE TITULARITAT COMPARTIDA, DELS SEGMENTS I, II, I III, EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PRTR (PKD)

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA FSE+

SUBVENCIONS AL CONTROL DE RENDIMENT LLETER I ES MODIFIQUEN DIVERSOS REIALS DECRETS EN MATÈRIA AGRÀRIA (REIAL DECRET 663/2023)

FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS, CONDICIONS DE SUBVENCIONABILITAT I COMPROMISOS DELS AJUTS DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA PER A LA CAMPANYA 2023 DAVANT LA SITUACIÓ DE SEQUERA A CATALUNYA

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INVERSIONS PRODUCTIVES QUE MILLORIN LA COMPETITIVITAT, L’IMPACTE EN EL GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA DIGITALITZACIÓ A EMPRESES INDUSTRIALS

AJUTS A LES INVERSIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DEL MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ (MVR) DAVANT LA FAUNA CINEGÈTICA

SUBVENCIONS A CENTRES EDUCATIUS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, PER AL CURS 2023-2024

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ CORRESPONENTS AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2022

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A LA COOPERACIÓ PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ D’INTERÈS GENERAL DUTS A TERME PER GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÓMICOS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI)

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

SUBVENCIONS PER A LA REPOBLACIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN CAS DE BUIDATGE SANITARI EN OVÍ I CAPRÍ PER MESURES D’EMERGÈNCIA DAVANT VEROLA OVINA I CAPRINA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT III (ENTRE 0 I MENYS DE 3 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

LÍNIA DE PRÉSTECS “ICF AGROCLIMA” AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR EL CREIXEMENT DE LES PIMES A TRAVÉS DELS PROGRAMES «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», «ACTIVA CREIXEMENT» I «ACTIVA CIBERSEGURETAT», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA