Inici » ÀGORA » Enllaços interessants

Enllaços interessants

Entre tots descobrim a la Xarxa espais interessants, relacionats amb l’activitat dels enginyers i enginyeres agrònoms.

En aquesta secció trobaràs algunes d’aquestes adreces classificades per categories.

Exposició virtual del Premi del Llibre Agrari

Aquesta biblio-guia virtual, organitzada en motiu del 50 aniversari del Premi del Llibre Agrari, ha estat possible gràcies a la tasca de recopilació realitzada per l’Àrea de Biblioteques i Documentació de la Universitat de Lleida,

[Read More]

Convalidació de la titulació al nivell meces 3 (màster)

El 25 de setembre de 2015 es va aprovar al Consell de Ministres la correspondència amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del títol d’Enginyer Agrònom i el dia 17 d’octubre va sortir publicat al BOE la Resolució sobre la correspondència del títol d’Enginyer Agrònom al nivell MECES 3 i EQF 7. El nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

[Read More]

Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

El Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries.

S’inscriuen al RIAAC les indústries d’activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya.

L’enllaç directe a la informació del RIAAC

Guia serveis per a la internacionalització

Aquesta guia recull informació detallada sobre els programes i eines per a la internacionalització que tenen a la seva disposició les empreses de Catalunya a través tant dels organismes nacionals, com des de l’específic de la comunidad autònoma de Catalunya.

Web de temes tècnics sobre remugants

Web de temes tècnics sobre remugants, en especial sobre vaques de llet. No és un web de consulta diària sinó més aviat d’arxius tècnics, l’adreça és:  www.remugants.cat

Documents CTE

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo manté una política activa d’aclaració de dubtes, interpretacions, etc. dirigides a millorar l’aplicabilitat del CTE. L’esmentada política inclou l’elaboració de documents com: comentaris, documents de recolçament, etc. amb una relació amb el CTE  molt directa.

Documents CTE

Biblioteca on-line

En la pàgina web de la Sociedad Española de Acústica (SEA) podras trobar una Bibloteca en línia, on s’allotgen més de 3.000 articles sobre Acústica presentats en els diferents congressos d’Acústica organitzats per la SEA, així com els inclosos en la Revista d’Acústica, òrgan de difusió de la mateixa .

Els articles estan ordenats segons l’índex elaborat d’acord amb la classificació "PACS" de l’Institut Americà de Física (AIP). i es poden descarregar directament de la web "sense càrrec".

Accedir a la biblioteca on-line

Full monogràfic “Integració de la prevenció. Principis bàsics”

Publicació que busca informar i sensibilitzar sobre la necessitat d’integrar la prevenció de riscos laborals a totes les esferes d’activitat de l’empresa com a element bàsic per garantir la seguretat i la salut en el treball. El document indica quines són les funcions de la direcció de l’empresa, dels comandaments directes, del servei de prevenció i dels representants dels treballadors pel que fa a la integració de la prevenció, i detalla el contingut bàsic que ha de tenir la principal eina d’integració de la prevenció a l’empresa: el Pla de Prevenció.

Full monogràfic “integració de la prevenció. Principis bàsics”

  • 1
  • 2