Inici » SERVEIS » Exercici professional » Declaracions tributàries per a tercers

Declaracions tributàries per a tercers

Acord de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària

El Col·legi té signat un acord amb l’Agencia Estatal d’Adminstració Tributaria mitjançant el qual, els col·legiats i col·legiades adherides al mateix, podran presentar declaracions i comunicacions tributàries per via telemàtica, en representació de terceres persones. Un exemple dels tràmits que es poden fer, és la declaració del gasoil.

El procediment establert en aquest acord és el següent:

  1. El col·legiat/ada ha de comunicar al Col·legi que vol adherir-se a aquest acord.
  2. El Col·legi comunicarà al l’Agencia Estatal Tributaria la relació de persones interessades en adherir-se a l’acord.
  3. El col·legiat/ada ha de presentar a l’Agencia Tributària més propera, el document individualitzat d’adhesió a l’acord. (Document facilitat pel Col·legi).
  4. El col·legiat/ada ha de disposar de certificat d’usuari de signatura electrònica X.509.V3 expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real casa de la Moneda, o bé d’altres admesos per l’ l’Agencia Estatal d’Adminstració Tributaria.

Els interessats/ades en adherir-se a l’acord, ho poden fer enviant un correu electrònic a  agronoms@agronoms.cat indicant nom, DNI i e-mail de la persona interessada.

Un cop realitzada la inscripció els col.legiats/ades rebran la documentació necessària relativa al document individualitzat d’adhesió a presentar a qualsevol delegació de l’agencia Tributària.