Inici » COEAC » Comissions

Comissions

Les comissions són organitzacions internes formades per col·legiades i col·legiats interessats en una temàtica específica. Estudien interessos professionals concrets i, d’acord a les conclusions assolides, organitzen debats, cursos, etc. Es reuneixen periòdicament i estan obertes a la participació de tots els col·legiats i col·legiades.

Objectius:

 • Introduir el nostre col·lectiu en el sector energètic.
 • Ser representatius en els forums d’opinió, de decisió, normatius …
 • Que es relacioni als enginyers agrònoms com a tècnics de referència en projectes energètics.

Funcions:

 • Atraure a col·legiats que puguin desenvolupar la idea i s’integrin dins el grup.
 • Localitzar els especialistes en energia dins el nostre col·lectiu.
 • Buscar aliances amb entitats representatives: ICAEN, …
 • Estar presents en les diverses jornades energètiques.
 • Divulguar directament coneixement, dotar de documentació actualitzada a la Xac! i organitzar activitats formatives.

Membres:

 • Verònica Kuchinow Tudury
 • Anna Lluís Gavaldà
 • Anna Palli Güell
 • Pep Salas Prat
 • Arturo Sánchez García
 • Rosa Teira Esmatges
 • Ester Tort Figa

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Alguns membres d’aquesta comissió, juntament amb altres companys, formen part de la Comissió del Consejo per la valorització de la captura de CO2 en l’activitat agrària.

Objectius:

 • Aconseguir que el Col·legi doni servei a enginyers agrònoms i enginyeres agrònomes que es dediquen a realitzar diverses tasques en les IAA.
 • Aconseguir una comunitat (dins el marc de la comunitat virtual del Col·legi) de companys i companyes del camp de les IAA actica.

Funcions:

 • Oferir un grup d’experts que proposin temes d’interès per a la millora de la nostra professió dins les IAA
 • Dissenyar i desenvolupar activitats formatives en temes d’interès general i d’actualitat de la IAA.
 • Contactar amb els enginyers agrònoms que treballen a les indústries agroalimentàries.
 • Dissenyar i desenvolupar les activitats encaminades a donar suport a la tasca de l’enginyer agrònom dins del món de les indústries agroalimentàries.

Membres:

 • Óscar Cabodevila Pillado
 • Eulàlia Moreno García
 • Fernando Ortega Mediero
 • Alexandre Panyella Ametller
 • Teresa Soley Zapata

  ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

  La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • La comissió té com a objectiu principal establir un “debat profund” sobre tots aquells temes relacionats amb la gestió dels recursos hídrics i el regadiu, els quals, tenen una incidència social important.

Funcions:

 • Aquesta comissió, mitjançant conclusions que seran publicades, es pensa manifestar amb continguts com:
  REGADIU, PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ AGRÀRIA
  REGADIU, ECONOMIA I FINANCIACIÓ
  REGADIU I DESENVOLUPAMENT RURAL
  REGADIU I MEDI AMBIENT
  REGADIU, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
  REGADIU I SOCIETAT

Membres:

 • Joaquim Barriach Sugrañes
 • Manuel Blanco Grustán
 • Josep Maria Callís Sol
 • Francesc Camino Germà
 • Maria José Chesa Marro
 • Carles Estarán Justribó
 • Josep Maria Franquet Bernis
 • Joan Girona Gomis
 • Sergio Mothe Martínez
 • Josep Maria Pelegrí Gou
 • Santiago Planas de Martí
 • Ignasi Servià Goixart
 • Josep Maria Pascual Voltes

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Impulsar la imatge dels enginyers agrònoms en les noves tecnologies de l’enginyeria rural.
 • Crear un grup d’experts que pugui assessorar a altres companys que s’inicien en els SIG o a aquells que necessiten assessorament en l’exercici de la seva feina.
 • Actualitzar els coneixements dels SIG i compartir experiències.

Funcions:

 • Difondre a través del Col·legi les novetats, publicacions, cursos de formació i conferències que són d’interès.
 • Donar a conèixer els diferents programaris, eines d’anàlisi, dades obertes i altres.
 • Si s’escau, representar al Col·legi d’Enginyers Agrònoms en conferències.

Membres:

 • Francesc Xavier Baches Lumbierres
 • Gustau Carrillo Mahiques
 • Sergi Gàmiz Ribelles
 • Josep Maria Sánchez López
 • Ignasi Servià Goixart

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius i iniciatives:

 • Donar a conèixer el BIM entre els diferents Col·legiats.
 • Promocionar el seu ús.
 • Proposta Formativa per als interessats.
 • Posada en comú d’experiències entre els diferents usuaris.
 • Tenir una base documental genèrica i de recomanacions, per a que els col·legiats la tinguin present a l’hora de fer ús de la tecnologia..
 • Donar informació sobre protocols, i de les diferents iniciatives governamentals que sorgeixin.
 • Donar informació transversal, clara i precisa sobre diferents aplicacions disponibles; quin avast i utilitat tenen, i en el nostre camp tant específic com ens poden ajudar.
 • Arribar a possibles acords amb empreses de Software.
 • Fer acords formatius en temes més específics, segons les necessitats que vagin sorgint.

Membres:

 • Alfons Aguilar Cadanet
 • Joan del Sol Queralt
 • Oswald Garanto Solsona
 • Agustí Jardí Margalef
 • Alfredo Lara Cuadra
 • Xavier Luján Egea
 • Gabriel Pérez Luque
 • Ferran Plana Pubill

 

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Formar part activa en la digitalització del sector agroalimentari català
 • Promoure un espai de discussió i anàlisi de l’actualitat i el futur de l’agricultura.
 • Representar també, una font de coneixement i solucions per ajudar a l’adopció de l’agricultura digital a les PIME.

Funcions:

Espai de discussió i anàlisi de l’actualitat i el futur de l’agricultura per tal de formar part activa en la digitalització del sector agroalimentari català.

Membres:

 • Josep Adroher Carbó
 • Alfons Aguilar Cadanet
 • Víctor Falguera Pascual
 • Fran Garcia Ruiz
 • Joan Lordan Sanahuja
 • Josep Maria Egea Vila
 • Paqui Escoi Martínez

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Promoure accions que afectin positivament al territori en els àmbits social, econòmic i mediambiental, centrant l’acció, inicialment, en dues línies de treball que són la igualtat de gènere i la gestió sostenible pel medi ambient,
 • Seguiment i suport al compliment dels compromisos del COEAC amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Funcions:

 • Integrada per companyes i companys que volen implicar-se en qüestions dels àmbits que atanyen a la Responsabilitat Social
 • La Responsabilitat Social és un terme que s’utilitza per referir-se al compromís dels membres d’una societat, ja sigui com individus o com a col·lectiu, per dur a terme accions que afectin positivament al territori en els àmbits social, econòmic i mediambiental.

Membres:

 • Astrid Ballesta Remy
 • Núria Cañameras Riba
 • Anna Gras Moreu
 • Miquel Marín Estella
 • Arturo Sánchez García
 • Conxita Villar Mir

Actuacions i documentació de la Comissió

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Canalitzar a la Junta de Govern les inquietuds, propostes, opinions i suggeriments dels col.legiats d’aquesta demarcació territorial.
 • Mantenir i reforçar els vincles d’amistat i companyonia dels E. A. de cada demarcació.

Funcions:

 • Establir un nexe de comunicació àgil i eficient entre els col·legiats de Tarragona i la Junta de Govern del Col·legi.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats formatives (cursos, seminaris…) obertes a tots els Col·legiats de Catalunya.
 • Organitzar visites dels col·legiats a les entitats i indústries més representatives de l’activitat agrària i agroindustrial de la demarcació.
 • Donar a conèixer temes d’actualitat de les nostres comarques que ens puguin afectar com a enginyers o com a residents de la demarcació.
 • Promoure el contacte entre els col.legiats de la Demarcació, l’intercanvi d’experiències i la suma d’esforços en interès dels enginyers agrònoms.
 • Fomentar i promoure actes per donar a conèixer l’exercici de la nostra professió i el col·lectiu d’enginyers agrònoms.

Membres:

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA

 • Vicenç Ferré Puig
 • Carles Pablo Ferré Torres
 • Anna Lluís Gavaldà
 • Joan Miquel Nomen Martínez
 • Francesc Primé Vidiella
 • Josep Maria Rofes Sans
 • Albert Torredemer Tomàs
 • Joan Viñas Clemente

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA

 • Helena Camats Terré
 • Mariona Clivillé Sisó
 • Gemma Echeverria Cortada
 • Paquita Escoi Martínez
 • Víctor Falguera Pascual
 • Sergi Fo Pifarré
 • Cristina Gallinad Ferrer
 • Ignasi Iglesias Castellarnau
 • Xavier Luján Egea
 • Roser Montero Vicent
 • Maite Sisquella Vila
 • Anna Torres Ciutat
 • Òscar Trindade Roca
 • Domènec Vila Navarra

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA

 • Pere Alvarado Crosas
 • Lluís Maria Bonet Sarís
 • Josep Maria Dilmé Ferrer
 • Frederic Gómez Pardo
 • Imma Malet Prat
 • Vicenç Riera Illa
 • Josep Maria Vallès Casanova

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Desenvolupar activitats que poden ésser interessants pels integrants de la comissió i també, per a la resta del col·lectiu.
 • Promoure el prestigi de la professió i el contacte entre els complanys i companyes.

Funcions:

 • Integrada per companyes i companys séniors, tan jubilats com en actiu.
 • Un espai d’intercanvi en el que, entre altres coses, es fan sessions de debat i anàlisi per a presentar propostes pel col·lectiu, així com, activitats amb les quals es mantingui el vincle entre els col·legiats/des.

Membres:

 • Joan Anglés Sedó
 • Joan Barniol Garriga
 • Joaquim Barriach Sugrañes
 • Jaume Boixadera Llobet
 • Lluis Maria Bonet Saris
 • Nuria Cañameras Riba
 • Antoni Colom Gorgues
 • Josep Ramón Cosialls Costa
 • Domènec Esteva Planell
 • Josep Maria Franquet Bernis
 • Joan Ramon Gispert Folch
 • Frederic Gómez Pardo
 • Joan Guim Balcells
 • Mercè Raventós Santamaria
 • Vicenç Riera Illa
 • Joaquim de Ros Casademont
 • Antonio Ruera Alvareda
 • Gabriel Sanz Baeza
 • Enric Segarra T-Riverola
 • Marià Sorribas Rabeya
 • Joan Tasias Valls
 • Joan Tibau Font

Actuacions i documentació de la Comissió

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,

Objectius:

 • Millorar la promoció i la comunicació del Col·legi.

Funcions:

 • Crear estratègies de comunicació i promoció als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a través de peces audiovisuals.

Membres:

 • Montserrat Corderroure Rosell
 • Victor Duró Batlle
 • Paqui Escoi Martinez
 • Agustí Jardí Margalef
 • Imma Malet Prat
 • Maria Jesus Ortiz Campos
 • Arturo Sanchez Garcia
 • Domènec Vila Navarra
 • Conxita Villar Mir

Objectius:

 • Afavorir el contacte entre els companys i companyes, i facilitar possibles col·laboracions i networking professional.
 • Formació: cursos i jornades.
 • Suport i acompanyament als nous col·legiats i col·legiades, en la introducció en el món de la valoració.

Funcions:

 • Promoure la qualitat dels treballs de valoracions i peritatges que són emesos pels nostres Col·legiats.
 • Procurar la designació o encàrrec als membres del nostre col·lectiu de totes aquelles taxacions, informes, dictàments i peritatges que tinguin relació amb els coneixements o l’activitat professional que li són pròpies o afins als Enginyers Agrònoms.
 • Organitzar activitats formatives i de perfeccionament professional relacionades amb aquest àmbit de l’enginyeria.
 • Assessorar o informar a la Junta de Govern, a la Junta General i a tots els Col·legiats de les qüestions d’interès relacionades amb l’àmbit de les valoracions i els peritatges.
 • Totes aquelles altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels Col·legiats que es dediquen habitualment o esporàdicament a l’àmbit de les valoracions i els peritatges.

Membres:

 • Joan Anglés Sedó
 • Txell Arandes Vilagrasa
 • Bernat Blasi Cerdà
 • Xavier Fonollosa Auladell
 • Núria Moreno Anell
 • Pau Oromí Marti
 • Francesc Primé Vidiella
 • Francesc Rovira Gras
 • Xavier Estaràn Pellisé

ACTUACIONS I DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

La Comissió ha dut a terme diverses actuacions i publicacions des de la seva creació,