Inici » Esdeveniments » Formació » Cicle de xerrades i conferències. 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal

Cicle de xerrades i conferències. 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal

Inici 10/03/2020

Cicle de xerrades i conferències. 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal.

Organitza: Màster Interuniversitari de Protecció Integrada de Cultius (UdL, UdG, UPC i Universitat Jaume I)

Programa

Programa en format PDF

Primer semestre 2020

Febrer

– Dia 4. Dr. Enrique Quesada. Universidad de Córdoba. Control de plagas
con hongos entomopatógenos. ETSEA Lleida, 15:30 – 17:30 h.
– Dia 19. Dr. Primitivo Caballero. Universidad Pública de Navarra. Control
de plagas con bacterias y virus entomopatógenos. ETSEA Lleida, 15:30 –
17:30 h.
– Dia 20. Dr. Fernando García del Pino. Universitat Autònoma de
Barcelona. Control de plagues amb nematodes entomopatògens. ETSEA
Lleida, 15:30 – 17:30 h.

Març

– Dia 10. Dr. Antonio O. Soares. Universidad de las Azores (Portugal).
Ecology of ladybeetles (Coleoptera: Coccinellidae). ETSEA Lleida. 15:30 –
17:30 h.
Dia 12. Dr. Antonio O. Soares. Universidad de las Azores (Portugal). When
evolution intrudes on biological control. IRTA-Cabrils 12:00 – 13:00 h.

Abril

– Dia 20: Dra. Maribel Trillas. Universitat de Barcelona. Composts
suppressors per al control de malalties. ETSEA Lleida, 15:00 – 17:00 h.
– Dia 21: Dra. Judit Arnó. IRTA-Cabrils. El control integrat de plagues en
cultius d’horta. ETSEA Lleida, 15:00 – 17:30 h.
– Dia 21: Philippe Nicot. INRA Avignon. Dr. Philippe Nicot. INRA Avignon.
Integrated management of diseases in horticultural crops. ETSEA Lleida,
17:45 – 20:00 h.
– Dia 23: Dra. Elisa Viñuela. Universidad Politécnica Madrid.
Compatibilidad de enemigos naturales y plaguicidas. ETSEA Lleida, 15:00
– 17:00 h.

Maig

– Dia 18: Dr. Vicente Marco. Universidad de La Rioja. El control de plagas en
viñedo. ETSEA Lleida, 15:00 – 17:30 h.
– Dia 19: Dr. Manuel González. INIA Madrid. Las plagas del olivo. ETSEA
Lleida, 15:00 – 17:00 h.
– Dia 19: Dr. Josep Jaques. Universitat Jaume I Castelló de la Plana. Control
integrat de plagues en cítrics. ETSEA Lleida, 17:30 – 20:00 h.
– Dia 25: Dr. Pablo Olivera. University of Minnesota. Manejo de la resistencia
contra las royas de los cereales. ETSEA Lleida, 15:00 – 17:30 h.
– Dia 26: Dr. Alejandro Costamagna. University of Manitoba (Canada).
Interaccions between aphids and their natural enemies in arable crops.
ETSEA Lleida, 15:00 – 17:30 h.
– Dia 27: Dr. José Luís Alonso-Prados. Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación. Normativa Europea para el registro de Productos
Fitosanitarios. ETSEA Lleida, 15:00 – 17:30 h.

Juny

– Dia 16: Dr. Rafael Jiménez Díaz. Universidad de Córdoba. Manejo
Integrado de enfermedades del olivar. ETSEA Lleida, 15:30 – 18:00 h.
– Dia 16: Sr. Jaume Banchs. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Delegación de Catalunya (Lleida). La Sanitat Vegetal en Frontera:
Procediments d’importació i exportació de vegetals i productes vegetals.
ETSEA Lleida, 18:30 – 20:00 h.

Segon semestre 2020

Les activitats del segon semestre s’anunciaran oportunament.

Més informació

Xavier Pons, Coordinador del Master de Protecció Integrada de Cultius
E-mail: xavier.pons@udl.cat
Tel. 973702824

Share This Post

Torna a Formació