Inici » Esdeveniments » Agenda » Curs pràctic de Geotècnia i control de materials per a projectes d’edificació d’enginyeria agronòmica

Curs pràctic de Geotècnia i control de materials per a projectes d’edificació d’enginyeria agronòmica

Inici 22/05/2018
Lloc Delegació de Lleida del COEAC
Rambla Ferran, 2. 4-1 Lleida

Curs pràctic de Geotècnia i control de materials per a projectes d’edificació d’enginyeria agronòmica

Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb la col·laboració de ICEC

Dates:   22, 23, 29 i 30 de maig de 2018.

Horari: Tarda: 16h a 20h

Presentació

La fonamentació d’un edifici es realitza en base a les característiques del terreny analitzades mitjançant un estudi geotècnic. Entre d’altres, les dades de l’estudi geotècnic permeten definir els apartats de cimentacions superficials, fonamentacions profundes, així com els elements de contenció, condicionament del propi terreny, necessitats de millora del terreny i ancoratges.

Per tant, l’informe geotècnic és un document que el projectista o qualsevol altre tècnic competent ha d’elaborar de manera prèvia a la concepció estructural de l’edifici a projectar, ja que pot influir en el seu dimensionament final.

Per altra banda, el control de qualitat, a més d’un requeriment legal, és una garantia que en l’execució d’una obra, els materials utilitzats compleixen els estàndards previstos. La verificació d’aquest compliment és la garantia de disminució de la possibilitat d’existència de defectes no detectats i la utilització de materials de qualitat inferior a la requerida.

Objectius del curs

En aquest curs els alumnes adquiriran els coneixement pràctics de Geotècnia i control de materials per a projectes d’enginyeria agronòmica:

 • Adquirir la capacitat per interpretar els resultats obtinguts al laboratori, a fi de determinar la solució òptima per a la futura execució de la fonamentació de les obres projectades.
 •  Revisar nocions bàsiques sobre tipus de materials i terreny.
 •  Introducció pràctica al disseny i càlcul de fonamentació profunda.
 •  Conèixer els controls de qualitat en l’obra.

Metodologia

El curs alterna les explicacions del ponent amb exercicis pràctics i d’aplicació real que permetran resoldre qüestions particulars.

Destinataris

El curs està dirigit a tots els professionals de l’àmbit de l’enginyeria.

Durada

El curs tindrà una durada de 14 hores.

Programa del curs

Dia 1: Informació geotècnica per a projectes constructius. (4 hores)

 • – Introducció pràctica a la geotècnia per a projectes constructius.
 • – Interpretació de l’estudi geotècnic, repassant les següents questions:
 1. Cota de fonamentació o unitat geotècnica de fonamentació i l’encastament necessari.
 2. Pressió vertical admissible de servei (seients tolerables genèrics).
 3. Pilons: càrrega admissible desglossada en resistència per punta i fust.
 4. Dades per al dimensionament de pantalles o altres elements de contenció.
 5. Mòduls de balast per al dimensionament de fonaments.
 6. Resistència del terreny enfront d’accions horitzontals.
 7. Seients i seients diferencials esperables (el seient tolerable haurà de ser definit pel projectista de l’estructura).
 8. Moviments de terres: mètode d’excavació, talussos d’excavació, execució de terraplens, etc.
 9. Posició del nivell freàtic i la seva interacció amb l’estructura. Altres factors hidrològics.
 10. Agressivitat del terreny.
 11. Acció sísmica.
 12. Possibles afeccions.
 13. Aspectes a comprovar o definir durant la realització de la referida obra.
 • – Caracterització geotècnica dels materials
 • – Mecànica de sòls, classificació de sòls, tot-u, mescles bituminoses

Dia 2 : Fonamentació profunda. (4 hores)

 • – Introducció pràctica al disseny i càlcul de fonamentació profunda.
 • – Repàs de les opcions que tenim, d’acord amb l’estudi geotècnic, un cop es descarta la fonamentació superficial.

Dia 3 : Control de qualitat en projectes constructius. (4 hores)

 • – Control sobre el formigó
 • – Recepció de materials i productes construcció
 • – Altres controls

Dia 4: Visita al laboratori (2 hores)

 • – Materials
 • –  Assajos de laboratori

 

Professorat

 • Pilar Juan Royo – Llicencida en Ciencies Geològiques
 • Dario Vidallet Lázaro – Llicenciat en Ciencies Geològiques
 • Jesus Rota Zapata – Enginyer Agronòm.
 • Josep Maria Cots – Enginyer Industrial
 • Miquel Mateus Gorgues – Arquitecte Tècnic
 • Josep Gasia Gabernet – Arquitecte Tècnic.

Preu

 • Col·legiats:  160 euros
 • No col·legiats:  210 euros

Nombre de places

El nombre de places màxim és de 25 alumnes.

Inscripcions

La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al final d’aquesta pàgina,  abans del dia 18 de maig de 2018. Places limitades.

L’organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d’inscrits.

Instruccions de pagament

Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.

Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de “La Caixa”.

A l’ingrés s’ha de fer constar “el cognom+Curs Geotecnic”. Un cop comprovat que el pagament s’ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a través d’un missatge de correu electrònic.

Observacions

L’assistència a un mínim del 80% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma d’assistència.

Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu col·legi.

Reserves

Les inscripcions estan tancades per aquest esdeveniment.

Share This Post

Torna a Formació