Inici » Esdeveniments » Formació » Formació Financera EFPA Espanya. VIII Edició. Gratuïta per a col·legiats i col·legiades del COEAC

Formació Financera EFPA Espanya. VIII Edició. Gratuïta per a col·legiats i col·legiades del COEAC

Inici 20/04/2022

Formació Financera Gratuïta per a col·legiats/des. EFPA Espanya. VIII Edició

Donada la bona acollida de l’any passat, enguany tornem a col·laborar amb l’EFPA per a què els col·legiats i col·legiades del COEAC en pogueu gaudir gratuïtament.

Si t’interessa millorar les teves finances, tant a nivell professional com personal, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya posem a la teva disposició les Jornades de Formació en Assessorament Financer adreçades a professionals. Aquest curs t’ajuda, d’una manera fàcil i amena, a mostrar-te les claus de com millorar les finances i planificar-te en funció dels objectius que et marquis.

  • Durada: 2 hores/taller
  • SESSIONS (AFORAMENT COMPLET): 16, 23 de març, 6, 20, 27 d’abril, 4, 18 i 25 de maig
  • NOVES SESSIONS: 31 de març, 7, 21, 28 d’abril, 19, 26 de maig, 9 i 16 de juny
  • Horari: de 18.00 a 20.00 hores
  • Cost: Curs gratuït en streaming
  • Inscripció als tallers: https://educacionfinanciera.typeform.com/to/OQMAYH

Programa EFPA Espanya d’educació financera

Què és el projecte d’educació financera EFPA Espanya?

En l’actual marc econòmic financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, entre els quals hi ha adults de col·lectius professionals.

EFPA Espanya, com a associació d’assessors i planificadors financers, volem col·laborar a millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

A part, hi ha una gran conscienciació entre els nostres associats sobre programes d’Educació Financera i ens traslladen la seva voluntarietat a participar-hi.

El resultat d’aquesta necessitat de la societat, aquesta vocació d’EFPA Espanya i aquesta predisposició dels nostres associats és el projecte d’educació financera, consistent en diversos tallers de finances personals impartits per assessors i planificadors financers, tots voluntaris.

Estem convençuts que els assistents a aquest programa prendran més consciència de les seves finances, planificaran millor i coneixeran com calcular l’import de les necessitats financeres futures per donar resposta a les personals.

Dirigit a

El Programa EFPA d’educació financera està dirigit a col·lectius d’adults professionals (col·legis professionals, associacions, gremis…)
La participació és voluntària i gratuïta.

Formadors

Els tallers són impartits per voluntaris del sector financer, certificats per EFPA Espanya i amb amplis coneixements dels temes tractats a cada taller. Les persones interessades que compleixen els requisits per poder ser voluntaris reben una formació específica per part de l’IEF que els permet adquirir les habilitats pedagògiques necessàries per compartir i impartir els seus coneixements financers amb els membres de cada col·lectiu participant.

Tallers

L’actual format del programa permet seleccionar els tallers d’interès amb independència total i no s’estableix ni un mínim ni un màxim de sessions.
EFPA planteja un ordre lògic que permeti a l’assistent ampliar coneixements sobre aspectes bàsics de finances.

Taller 1: Planificació Financera Personal ( I ) – 16 de març 2022 (aforament complet) – 31 de març 2022

En aquesta sessió s’imparteixen els principis bàsics per poder fer pressupostos, incloent-hi les diferents maneres de planificar, vigilar i controlar la despesa personal.

Taller 2: Planificació Financera Personal ( II ) – 23 de març 2022 (aforament complet) – 7 d’abril 2022

En aquesta sessió es tracten especialment la planificació financera i ajudarà els assistents a posar en pràctica els coneixements adquirits, com ara disposar d’un fons d’emergència i preparar-nos amb coneixements econòmics i financers bàsics. Saber calcular la pensió que ens quedarà, de quins estalvis necessitarem i quins productes hi ha. Finalment, es posarà èmfasi en la figura de l’Assessor Financer.

Taller 3: Planificant les nostres Inversions – 6 d’abril 2022 (aforament complet) – 21 d’abril 2022

En aquesta sessió es tracta del darrer pas de la planificació financera que és el disseny i la implementació d’una cartera de valors i donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és l’anomenada aversió al risc. Conèixer els diferents tipus de cartera model, saber analitzar pros i contres de la inversió directa. Finalment, cal destacar la importància d’un assessorament financer qualificat i professional.

Taller 4: Macroeconomia a la nostra vida quotidiana – 20 d’abril 2022 (aforament complet) – 28 d’abril 2022

En aquesta sessió es fa una exposició de com interpretar els diversos indicadors econòmics (producte interior brut, atur, producció industrial, exportacions, inflació, …) i el paper de la política monetària a través dels bancs centrals i de la política econòmica aplicada per els governs. La comprensió de la macroeconomia és vital per preveure la tendència que poden seguir en el futur a curt i mitjà termini els tipus dinterès, borses o divises. Això és útil per a la planificació de governs, empreses o estalviadors.

Taller 5: Una elecció sostenible per a les teves finances – 27 abril 2022 (aforament complet) – 19 de maig 2022

Durant aquest programa formatiu s’explicaran els principis, les estratègies i els principals productes dins de les finances socialment responsables. Es parteix d’una exploració dels valors dels participants, és a dir, d’allò que és important per a ells com a guia en les seves decisions de vida i, en base a aquests, quin tipus de projectes i iniciatives els agradaria fomentar i veure créixer. Això serveix com a introducció a la inversió amb criteris ASG (mediambientals, socials i de governança).
A través del curs, s’endinsa en una reflexió sobre el poder creatiu dels diners i es qüestionen alguns paradigmes de la inversió tradicional, per exemple, la interrelació entre rendibilitat i impacte i el llarg termini i curt termini.

Taller 6: Psicologia Econòmica – 4 de maig 2022 (aforament complet) – 26 de maig 2022

En aquest taller reflexionarem sobre el fet que, de vegades, les persones prenem decisions que no poden ser qualificades estrictament de racionals, és a dir, que ni són les més alineades amb les nostres necessitats economicofinanceres, ni maximitzen la utilitat que obtenim .
Veurem com determinades qüestions, que tenen més a veure amb la psicologia que amb l’economia, introdueixen condicionants importants en els nostres processos de presa de decisió, fent-los de vegades ineficients per a les nostres necessitats i objectius.

Taller 7: Fiscalitat – 9 de juny 2022

En aquest taller coneixerem quin és el marc tributari espanyol, tant des del punt de vista de la imposició directa i indirecta, la distribució competencial (Estat, CCAA, ens locals). Abordarem l’estructura essencial dels impostos (directes) que més incidència presenten a l’hora de realitzar la planificació de les finances personals (IRPF, ISD i IP)
Coneixerem la incidència que les diferents formes d’estalvi i inversió tenen a l’IRPF d’un professional, distingint quan sigui necessari, entre aquells que desenvolupen la seva labor per compte propi (Autònoms o Mutualistes) i aquells que la desenvolupen en el marc d’una relació laboral (treballadors per compte aliè), i abordarem les principals obligacions formals derivades de l’IRPF, com de l’ISD, IP, IVA i, en menor mesura, de l’IS.

Taller 8: Finances i tecnologia – 25 de maig 2022 (aforament complet) – 16 de juny 2022

Aquesta sessió complementa les anteriors donant un coneixement sobre les eines més noves ia l’abast de l’usuari que les noves tecnologies permeten.
Coneixerem l’impacte que les noves tecnologies han tingut al sector financer i en la capacitat de gestionar les nostres finances. Tant els bancs i el sector financer tradicional com els nous entrants que competeixen amb aquests (les anomenades fintechs, els gegants tecnològics o empreses d’altres sectors com les telcos) estan adoptant les noves tecnologies per innovar en productes i serveis financers. Tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, la computació al núvol o el blockchain, estan millorant tant els processos interns com l’experiència de client dels usuaris.

Informació

Informació completa de les sessions

Inscripcions

• Inscripció als tallers: https://educacionfinanciera.typeform.com/to/OQMAYH

Recomanacions de connexió

• Feu ús d’un cable de xarxa en lloc de connexió wifi, si el vostre senyal és feble.
• Aconsellem mantenir el micròfon desactivat inicialment.
• Disposeu d’accés a l’aula virtual uns minuts previs de l’inici, per verificar-ne el senyal.
• Podrà intervenir durant la sessió activant el micròfon o per xat per formular consultes.
• No requereix instal·lació prèvia de cap programari per connectar-s’hi, només accedir des de l’enllaç.

Us hi esperem!

Share This Post

Torna a Formació