Inici » Esdeveniments » Formació » Formació Financera Gratuïta per a Col·legiats/des (VII Edició)

Formació Financera Gratuïta per a Col·legiats/des (VII Edició)

Inici 31/05/2021

Formació Financera EFPA Espanya
VII Edició

Si t’interessa millorar les teves finances, tant en l’àmbit professional com personal, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya posem a la teva disposició les Jornades de Formació en Assessorament Financer dirigides a professionals.

Aquest curs t’ajuda, d’una manera fàcil i amena, a mostrar-te les claus de com millorar les finances i a planificar-te en funció dels objectius que et marquis.

Durada: 2 hores/taller
Sessions: 12 d’abril, 3, 10, 31 de maig, 7, 28 de juny, 5 i 12 de juliol
Horari: de 18.00 a 20.00 hores
Cost: Curs gratuït en streaming

Inscripció als tallers: https://educacionfinanciera.typeform.com/to/Fxo0ME

Programa EFPA Espanya d’Educació Financera

  • Què és el projecte d’educació financera de EFPA Espanya?

En l’actual marc econòmic financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, entre ells adults de col·lectius professionals.

EFPA Espanya, és una associació d’assessors i planificadors financers, que vol col·laborar a millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular. A part, existeix una gran conscienciació entre els seus associats sobre programes d’Educació Financera el quals traslladen la seva voluntat a participar en aquests.

El resultat d’aquesta necessitat de la societat, aquesta vocació de EFPA Espanya i la predisposició dels seus associats és el projecte d’Educació Financera, consistent en diversos tallers de finances personals impartits per assessors i planificadors financers, tots ells com a voluntari. Convençuts que els assistents a aquest programa prendran més consciència de les seves finances, planificaran millor i coneixeran com calcular l’import de les seves necessitats financeres futures per a donar resposta a les personals.

  • Dirigit a

El Programa EFPA d’educació financera està dirigit a col·lectius d’adults professionals (col·legis professionals, associacions, gremis,…). La participació és voluntària i gratuïta. El programa no té cap objectiu comercial.

  • Formadors

Els tallers són impartits per voluntaris del sector financer, certificats per EFPA Espanya i amb amplis coneixements dels temes tractats en cada taller. Les persones interessades que compleixen amb els requisits per a poder ser voluntaris, reben una formació específica per part de l’IEF que els permet adquirir les habilitats pedagògiques necessàries per a compartir i impartir els seus coneixements financers amb els membres de cada col·lectiu participant.

  • Vols participar?

L’actual format del programa permet seleccionar els tallers d’interès amb total independència i no s’estableix un mínim ni un màxim de sessions. EFPA planteja un ordre lògic que permeti a l’assistent anar ampliant coneixements sobre aspectes bàsics de finances.

Taller 1: Planificació Financera Personal ( I ) – 12 d’abril 2021

En aquesta sessió s’imparteixen els principis bàsics per a poder realitzar pressupostos, incloent les diferents maneres de planificar, vigilar i controlar la despesa personal.

Taller 2: Planificació Financera Personal ( II ) – 3 de maig 2021

En aquesta sessió es tracten especialment la planificació financera i ajudarà els assistents a posar en pràctica els coneixements adquirits, com, disposar d’un fons d’emergència i a preparar-nos amb coneixements econòmics i financers bàsics. Saber calcular la pensió que ens quedarà, que estalvis precisarem i quins productes existeixen. Finalment, es posarà l’accent en la figura de l’Assessor Financer.

Taller 3: Planificant les nostres Inversions – 10 de maig 2021

En aquesta sessió es tracta de l’últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d’una cartera de valors i donarem les pautes per a conèixer la nostra disposició a la inversió i què és la denominada aversió al risc. Conèixer els diferents tipus de cartera model, saber analitzar pros i contres de la inversió directa. Finalment es destacarà la importància d’un assessorament financer qualificat i professional.

Taller 4: Macroeconomia en la nostra vida quotidiana – 31 de maig 2021

En aquesta sessió es fa una exposició de com interpretar els diversos indicadors econòmics (producte interior brut, atur, producció industrial, exportacions, inflació, …) i el paper de la política monetària a través dels bancs centrals i de la política econòmica aplicada pels governs. La comprensió de la macroeconomia és vital per a preveure la tendència que poden seguir en el futur a curt i mitjà termini els tipus d’interès, bosses o divises. Això és útil per a la planificació de governs, empreses o estalviadors.

Taller 5: Una elecció sostenible per a les teves finances – 7 de juny 2021

Durant aquest programa formatiu s’explicaran els principis, les estratègies i els principals productes dins de les finances socialment responsables. Es parteix d’una exploració dels valors dels participants, és a dir d’allò que és important per a ells com a guia en les seves decisions de vida i, sobre la base d’aquests, que tipus de projectes i iniciatives els agradaria fomentar i veure créixer. Això serveix com a introducció a la inversió amb criteris ASG (mediambientals, socials i de governança).

A través del curs, s’aprofundeix en una reflexió sobre el poder creatiu dels diners i es qüestionen alguns paradigmes de la inversió tradicional, per exemple, la interrelació entre rendibilitat i impacte i el llarg termini i curt termini.

Taller 6: Psicologia Econòmica – 28 de juny 2021

En aquest taller reflexionarem sobre el fet que, a vegades, les persones prenem decisions que no poden ser qualificades estrictament de racionals, és a dir, que ni són les més alineades amb les nostres necessitats economicofinanceres, ni maximitzen la utilitat que d’elles obtenim.
Veurem com determinades qüestions, que més tenen a veure amb la psicologia que amb l’economia, introdueixen condicionants importants en els nostres processos de presa de decisió, fent-los en ocasions ineficients per a les nostres necessitats i objectius.

Taller 7: Fiscalitat – 5 de juliol 2021

En aquest taller coneixerem quin és el marc tributari espanyol, tant des del punt de vista de la imposició directa i indirecta, la seva distribució competencial (Estat, CCAA, ens locals). Abordarem l’estructura essencial d’aquells impostos (directes) que major incidència presenten a l’hora de realitzar la planificació de les finances personals (IRPF, ISD i IP)

Coneixerem la incidència que les diferents formes d’estalvi i inversió tenen en l’IRPF d’un professional, distingint quan sigui necessari, entre aquells que desenvolupen la seva labor per compte propi (Autònoms o Mutualistes) i aquells que la desenvolupen en el marc d’una relació laboral (Treballadors per compte d’altri), i abordarem les principals obligacions formals derivades de l’IRPF, com del ISD, IP, IVA i, en menor mesura, del IS.

Taller 8: Finances i tecnologia – 12 de juliol 2021

Aquesta sessió complementa les anteriors donant un coneixement sobre les eines més noves i a l’abast de l’usuari que les noves tecnologies estan permetent.

Coneixerem l’impacte que les noves tecnologies han tingut en el sector financer i en la capacitat de gestionar les nostres finances. Tant els bancs i el sector financer tradicional com els nous entrants que competeixen amb aquests (les anomenades fintechs, els gegants tecnològics o empreses d’altres sectors com les telcos), estan adoptant les noves tecnologies per a innovar en productes i serveis financers. Tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, la computació en el núvol o el blockchain, estan millorant tant els processos interns com l’experiència de client dels usuaris.

Informació completa de les sessions

Inscripció als tallers: https://educacionfinanciera.typeform.com/to/Fxo0ME

 

  • Recomanacions de connexió

• Faci ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi.
• És recomanable l’ús de navegadors com Google Chrome o Modzilla Firefox, eviti Internet Explorer.
• Només podrà accedir a l’aula virtual en la data i hora assenyalats de cada taller o sessió.
• Podrà intervenir durant la sessió mitjançant el xat del webinar per a formular consultes.
• No requereix instal·lació prèvia de cap programari per a connectar-se.
• No necessitarà l’ús de la seva càmera ni del micro.

Documentació relacionada

Share This Post

Torna a Formació