Inici » Esdeveniments » Agenda » I Premi d’Excel·lència al millor Treball Final de Màster (TFM) de titulació “Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG). -Convocatòria 2018-

I Premi d’Excel·lència al millor Treball Final de Màster (TFM) de titulació “Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG). -Convocatòria 2018-

26 d'octubre de 2018 // 14:00

I Premi d’Excel·lència al millor Treball Final de Màster (TFM) de titulació “Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG)

-Convocatòria 2018-

I Premi convocat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb la col·laboració i el patrocini de l’IRTA per a treballs fi de màster (TFM) de la titulació “MÀSTER EN ENGINYERIA AGRONÒMICA (MENAG) defensat en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), de la Universitat de Lleida (UdL).

Objectiu

Estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms i donar reconeixement de l’excel·lència al Millor TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) de la titulació “Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG) de la UdL, comptant amb la col·laboració i el patrocini econòmic de l’IRTA.

Concursants

Al premi hi podran optar els estudiants del Màster MENAG de la Universitat de Lleida que hagin presentat i defensat el TFM a l’ETSEA durant el curs 2017-2018.

Treballs

Els Treballs Fi de Màster presentats al Premi s’ajustaran a les diverses tipologies de TFM reconegudes en la normativa de l’esmentat Màster en la UdL.

Els concursants presentaran llurs Treballs Fi de Màster que hagin estat prèviament aprovats per l’ETSEA, acompanyats de la corresponent certificació de la Secretaria de l’Escola en la qual es faci constar la data i la qualificació obtinguda.

Termini de presentació

Finalitzarà a les catorze hores del dia 26 d’octubre de 2018.

Decisió del jurat

Es farà pública en un acte del COEAC.

Dotació

El Premi estarà dotat amb la quantitat de DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €) gràcies al patrocini econòmic de l’IRTA. El pagament del premi s’ajustarà al règim fiscal que resulti aplicable.

Podrà romandre desert a judici del Jurat o repartir-lo ex-aequo en dos guanyadors, si s’escau.

A més, aquelles persones que es presentin al premi fi de màster tindran un any de col·legiació gratuïta. (Consultar condicions a la secretaria tècnica del Col·legi).

Tramitació

El treball final de Màster s’enviarà complet i en format digital a la Secretaria del Col·legi Passeig de Gràcia, 55-57, 6è-6a de Barcelona, o bé, Rambla de Ferran, 2, 4-A. Lleida, dins dels terminis establerts. Aniran acompanyats d’un escrit dirigit a la degana amb indicació de les dades personals del concursant, el títol del treball i la certificació acadèmica assenyalada anteriorment.

Seu Central

Passeig de Gràcia 55, 6è 6a – 08007 Barcelona
93 215 26 00 // 93 215 26 04
agronoms@agronoms.cat

Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A – 25007 Lleida
973 24 43 32
agronomslleida@agronoms.cat

Disposicions complementàries

La propietat intel·lectual dels treballs premiats serà dels autors, però el Col·legi es reserva el dret d’editar-los en part o totalment, fer públic el nom d’aquells i assenyalar la seva condició del I Premi del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i la col·laboració de l’IRTA, tot garantint el compliment de la legislació de protecció de dades.

S’entén que tots el participants, pel fet de concursar, accepten la totalitat de les presents Bases i acaten les decisions del corresponent Jurat, que seran inapel·lables.

Jurat

El jurat estarà format per tres membres designats per la Junta de Govern del Col·legi i tres membres designats per l’IRTA.

 

Futllet informatiu en pdf 

Share This Post

Torna a tots els esdeveniments