Inici » Esdeveniments » Formació » Seminari en línia “Protecció dels treballadors envers el risc elèctric”

Seminari en línia “Protecció dels treballadors envers el risc elèctric”

Inici 04/07/2024

Seminari en línia “Protecció dels treballadors envers el risc elèctric”

 • Organitza: Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
 • Data: Dijous, 4 de juliol de 2024
 • Horari: De 10 a 11.30h.
 • Lloc: EN LÍNIA .Plataforma ZOOM

Objectius

 • Donar a conèixer les disposicions del Reial decret 614/2001 respecte a la protecció dels treballadors envers el risc elèctric.
 • Mostrar un recull de mesures de prevenció i protecció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric.

Continguts

Normativa aplicable:

 • Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors envers el risc elèctric.
 • Publicacions de l’ICSSL i Guia tècnica de l’INSST.

Mitjans i dispositius de protecció:

 • Proteccions de les instal·lacions i equips segons el REBT (contactes directes i indirectes).
 • EPI de protecció davant el risc elèctric.

Exposició i discussió de diferents accidents de treball

 • Anàlisis de causes, mesures preventives, incompliments normatius

Destinataris/es

Personal tècnics de prevenció de riscos laborals, delegats/des de prevenció de riscos laborals, empresariat, personal responsable d’equips i persones treballadores interessades en aquesta matèria.

Metodologia

Exposició de conceptes teòrics i aportació d’experiències, impartits pel personal tècnic de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Torn obert de preguntes.

Incripcions

Les persones interessades poden realitzar la pre-inscripció mitjançant aquest enllaç.
Les persones admeses rebran uns dies abans del seminari l’enllaç a la plataforma Zoom per poder fer la connexió.

Més informació

Web Treball- GENCAT

Share This Post

Torna a Formació