Inici » Esdeveniments » Formació » Sessió informativa sobre ajuts adreçats al desenvolupament de projectes i actuacions de la restauració hidromorfològica

Sessió informativa sobre ajuts adreçats al desenvolupament de projectes i actuacions de la restauració hidromorfològica

Inici 16/11/2023

Sessió informativa sobre la línia d’ajuts per als ens locals i entitats sense ànim del lucre adreçats al desenvolupament de projectes i actuacions de la restauració hidromorfològica

  • Organitza: Agència Catalana Aigua (ACA)
  • Data: El dijous 16 de novembre de 2023, a les 12h.
  • Sessió en línia via ZOOM (Cal sol·licitar al COEAC l’enllaç a la sessió telemàtica, mitjançant correu electrònic a agronoms@agronoms.cat)

L’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat les bases de subvencions adreçades a actuacions per a la recuperació de riberes i la millora de l’estat ecològic a les masses d’aigua rius i zones humides.

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 inclou mesures de promoció d’actuacions de millora i conservació de l’estat de rius i zones humides mitjançant la restauració ecològica, i incorporem aquestes subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides per al període 2024-2025.

Poden ser objecte de subvenció les inversions per a la realització d’actuacions de recuperació de la connectivitat, morfologia i funcionament ecològic de les riberes que formen part del domini públic hidràulic, i de les zones humides, mitjançant solucions basades en la natura, amb l’objecte de millorar l’estat ecològic de les masses d’aigua associades.

Poden optar a les subvencions els ens locals i les agrupacions d’ens locals, les entitats sense afany de lucre que formin part de la Xarxa de Conservació de la Natura i les inscrites al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del DACC, i altres entitats, associacions i fundacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la recuperació o conservació d’ecosistemes fluvials.

L’import màxim a subvencionar es correspon amb el 100% de l’import elegible, amb un límit màxim de 120.000 euros per actuació.

Per tal de presentar aquesta nova convocatòria i resoldre els dubtes que puguin sorgir, us convidem a prendre part de la sessió informativa telemàtica que es durà a terme el dijous 16 de novembre, a les 12h.

SESSIÓ en línia VIA ZOOM

Cal sol·licitar al COEAC l’enllaç a la sessió telemàtica, mitjançant correu electrònic a agronoms@agronoms.cat

Share This Post

Torna a Formació