Inici » Enllaços interessants » Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Aquest document proposa una metodologia i una estructura per millorar l’aplicabilitat dels plans de seguretat i salut laboral (PSS) a les obres de construcció. Aquesta proposta parteix d’una diagnosi sobre la situació actual dels PSS i de les problemàtiques més destacables pels diferents agents implicats en el procés constructiu. Els destinataris de la publicació són els agents que intervenen tant en la redacció dels plans de seguretat i salut com en la seva implantació durant la fase d’execució de l’obra, però està pensada per fer reflexionar i sensibilitzar els diferents professionals de l’àmbit de la construcció sobre la importància de disposar de plans de qualitat i aplicables. La publicació incorpora un cas pràctic que exemplifica la metodologia i estructura proposada en el document principal.

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció