Inici » Enllaços interessants » Full monogràfic “Integració de la prevenció. Principis bàsics”

Full monogràfic “Integració de la prevenció. Principis bàsics”

Publicació que busca informar i sensibilitzar sobre la necessitat d’integrar la prevenció de riscos laborals a totes les esferes d’activitat de l’empresa com a element bàsic per garantir la seguretat i la salut en el treball. El document indica quines són les funcions de la direcció de l’empresa, dels comandaments directes, del servei de prevenció i dels representants dels treballadors pel que fa a la integració de la prevenció, i detalla el contingut bàsic que ha de tenir la principal eina d’integració de la prevenció a l’empresa: el Pla de Prevenció.

Full monogràfic “integració de la prevenció. Principis bàsics”