Inici » CANAL INTERN DE DENÚNCIES, INFRACCIONS, NORMATIVES I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

CANAL INTERN DE DENÚNCIES, INFRACCIONS, NORMATIVES I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció, incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva EU 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2019.

El que pretén aquesta Llei és crear unes vies d’informació a través de les quals una persona física que, en el context laboral, conegui una infracció del dret de la Unió Europea o infraccions penals o administratives greus o molt greus, pugui denunciar-ho sense patir represàlies per això. Per això, estableix la creació un sistema intern d’informació així com altres canals externs on es poden denunciar aquestes infraccions.

D’acord amb l’article 13.1 lletra e) les corporacions de dret públic estan obligades a tenir un sistema intern d’informació, per la qual cosa aquest col·legi professional desenvoluparà i implementarà el que estableix aquesta Llei. Amb això es pretén complir l’article 2 de la Llei, permetent que les persones coneixedores d’aquestes infraccions puguin denunciar-les de manera segura, dins de l’anonimat i sense por de represàlies.

A la Junta de Govern de 5 de setembre de 2023 es van aprovar els següents documents sobre el sistema intern d’informació, els drets de l’informant i la gestió de les comunicacions, entre d’altres:

– PROCEDIMENT GENERAL DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

– POLÍTICA D’INFORMACIÓ D’IRREGULARITATS I PROTECCIÓ DELS INFORMANTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Per presentar aquestes informacions, el Sistema disposa d’un canal intern que permet la comunicació escrita per mitjà del formulari situat a continuació.

Canal intern de denúncies  El COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu en aquest formulari de registre seran tractades per l'empresa amb l'objecte únicament de gestionar la denúncia formulada.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat i interès legítim.
  Terminis de conservació: quan finalitzi el motiu de la mateixa, l'empresa mantindrà les dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal o reclamacions. Transcorreguts els terminis de prescripció legal destruirem les vostres dades.
  Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades, així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina www.agronoms.cat.En cas de no tenir pàgina WEB o si ho desitgeu, podeu contactar amb el Comitè d' Ètica, entitat o persona responsable per correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57 - 08007 - BARCELONA o per correu electrònic a agronoms@agronoms.cat


  La Llei també estableix la creació d’un canal extern d’informació i el nomenament d’una autoritat independent de protecció de l’informe.

  Tota persona física podrà informar davant dita autoritat, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l’àmbit daplicació daquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

  • En aquest enllaç trobareu la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya.