Inici » COEAC » PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA » Registre activitats tractament dades

Registre activitats tractament dades

El RGPD regula a l’article 30 l’anomenat “Registre d’activitats de tractament” que substitueix la inscripció de fitxers (vigent amb l’anterior LOPD 15/1999) i estableix que cada responsable i, si escau, l’encarregat del tractament, portaran un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre haurà de contenir la següent informació:

  • El nom i les dades de contacte del responsable i, si s’escau, del corresponsable, del representant del responsable i del delegat de protecció de dades
  • Els fins del tractament
  • Una descripció de les categories d’interessats i de les categories de dades personals
  • Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris a tercers països o organitzacions internacionals
  • Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació del tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades a l’article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades
  • Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades
  • Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Registre d’Activitats del Tractament de Dades del COEAC