Inici » Àgora » NOVES FORMULACIONS PER AL CÀLCUL DE LES CONDUCCIONS LLIURES.Article del company, Josep Maria Franquet Bernis

NOVES FORMULACIONS PER AL CÀLCUL DE LES CONDUCCIONS LLIURES.Article del company, Josep Maria Franquet Bernis

NOVES FORMULACIONS PER AL CÀLCUL DE LES CONDUCCIONS LLIURES.Article del company, Josep Maria Franquet Bernis

Article del company, Josep Maria Franquet Bernis

En aquest article es fa una síntesi d’algunes de les fórmules més importants històricament aplicades i es proposa una formulació universal que constitueix un resum contrastat empíricament de les mateixes

1. INTRODUCCIÓ

Al llarg del temps, han estat nombroses les formulacions teòriques i/o experimentals emprades per al dimensionament de les conduccions hidràuliques lliures (canals, rius, sèquies de reg, desguassos agrícoles, industrials i urbans, etc.). El problema de l’enginyer projectista rau, sovint, en escollir la fórmula més adient per tal de resoldre el problema plantejat en cada cas. En aquest article es fa una síntesi d’algunes de les fórmules més importants històricament aplicades i es proposa una formulació universal que constitueix un resum contrastat empíricament de les mateixes. S’estudien també altres conceptes com el capteniment del fluid a les corbes o la corba de capacitat dels canals i s’introdueix el concepte d’uniformitat hidràulica en la distribució de les variables hidràuliques per una àrea regable determinada.

Informació relacionada

  • Llegeix l’article complet aqui.

Share This Post