Inici » Àgora » Reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues

Reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues

Reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues

L’Enginyeria agrònoma és titulació habilitant per a exercir com a persona assessora en gestió integrada de plagues.

Reconeixement de les persones assessores en gestió integrada de plagues, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, segons l’Ordre ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, (DOGC núm. 6408 – 02/07/2013).

L’assessor/a en gestió integrada de plagues és qualsevol persona que hagi adquirit uns coneixements adequats i assessori sobre la gestió integrada de plagues i l’ús segur dels productes fitosanitaris, a títol professional o com a part d’un servei comercial, inclosos els serveis autònoms privats, els serveis de les agrupacions de defensa vegetal reconegudes oficialment, els serveis de les entitats inscrites al registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya, i els serveis d’assessorament públic, operadors comercials, productors d’aliments i minoristes en el seu cas.

L’Enginyeria agrònoma és titulació habilitant per a exercir com a persona assessora en gestió integrada de plagues.

Informació relacionada

Share This Post