Inici » Àgora » RETO_Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris

RETO_Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris

RETO_Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris

El 10 de novembre entrà en vigor el Reial decret 285/2021 , de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris, així com el registre electrònic de Transaccions i Operacions amb productes fitosanitaris ( REPTE ).

Per a tots aquells col·legiats que estiguin inscrits al ROPO, especialment a la secció de tractaments i en la secció de la distribució, es creen una sèrie d’obligacions entre les quals destaquem l’ obligació de comunicar els registres de tractaments i dispensa de manera periòdica.

El registre de les transaccions i operacions de fitosanitaris que consten al teu registre (format .csv) es presentarà al REPTE de manera online, amb una periodicitat  MENSUAL  Per als mesos fora de campanya en què no s’hagi realitzat cap aplicació també caldrà pujar el document sense contingut.

El registre és telemàtic, i per poder fer ús de l’aplicació RETO online, cal:

1r) Estar Registrat ho cal que en primer lloc estiguis registrat al ROPO (Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària ( Reial Decret 1311/2012) :

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE OFICIAL DE PRODUCTORS I OPERADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA (ROPO)

2n) Registrar-te com a usuari en l’aplicació REPTE (Reial Decret 285/2021) del MAPA:

AUTOREGISTRE EN REGISTRE ELECTRÒNIC DE TRANSACCIONS I OPERACIONS (REPTE)

Al web del MAPA podràs accedir a Manual d’usuari del RETO, i com descarregar els fitxers .csv des de les aplicacions particulars de l’operador i el seu registre al RETO. A més, disposes dels documents WSDL dels serveis web i guia per a la seva integració.

A més, aquest Reial decret reforça les mesures ja existents a l’Estat espanyol en els àmbits assenyalats, amb una incidència especial en el terreny de la comercialització i introduint disposicions pioneres en l’àmbit de la Unió Europea.

Així, conté directrius per controlar el comerç il·legal vinculat als intercanvis internacionals; prohibir el comerç electrònic de productes fitosanitaris (llevat dels d’ús no professional); i impulsar l’ús obligat d’un registre electrònic de transaccions i operacions, en aquest cas mitjançant una aplicació informàtica centralitzada al MAPA que permetrà fer la traçabilitat completa de la cadena de subministrament.

Pel que fa al Programa de Control Oficial de Comercialització de Productes Fitosanitaris, el nou reial decret l’incorpora al Pla Nacional de Control de la Cadena Alimentària.

A més, la norma regula l’ emmagatzematge dels productes fitosanitaris, tant a les explotacions agràries com a les empreses de distribució, i actualitza la normativa referida als assajos amb aquests reorganitzant alhora les actuacions de totes les autoritats competents en la matèria.

Normativa

  • Reial Decret 285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris , i es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual sestableix el marc dactuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 111 de 10 de maig de 2021) [Llegir+]
  • Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 223 de 15 de setembre de 2021) [Llegir+]

Més informació

Web MAPA

 

Share This Post