Inici » Àgora » Manifest en defensa dels professionals.

Manifest en defensa dels professionals.

Manifest en defensa dels professionals.

Presenten una campanya de comunicació per alertar de la importància del visat col·legial

Els col·legis i les associacions professionals temen un increment de treballs no qualificats en l’àmbit tècnic.

Contractar un professional col·legiat que visa els seus treballs dóna més garantia de professionalitat i qualitat.

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Germà Gordó i la Sra. Maria Rosa Remolà, vicepresidenta sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya presenten un Manifest, signat per 23 col·legis i associacions professionals catalanes, en defensa dels professionals col·legiats i el visat dels treballs tècnics.

El Departament de Justícia de la Generalitat dóna suport a la campanya llançada pels col·legis i associacions professionals en favor de la col·legiació i el visat. La campanya, que compta també amb el suport de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, es durà a terme a partir de l’octubre amb accions divulgatives conjuntes dels col·legis i associacions implicades i també de cadascuna de les entitats, a través dels seus propis mitjans i accions de comunicació.

Amb aquesta campanya divulgativa, les organitzacions professionals proposen a la societat, les administracions i els mateixos professionals que apostin per la tasca de validació per part dels col·legis dels treballs com una veritable garantia de professionalitat, de revisió documental, de cobertura de responsabilitat, de mediació, així com de prevenció del intrusisme i les males praxis.

Els col·legis i associacions professionals desenvolupen una labor en favor de la societat i els ciutadans de gran importància en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats.

Un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà i l’usuari dels serveis dels professionals tècnics és el visat o certificat d’actuació professional, un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica per al seu àmbit d’actuació.

La validació dels treballs professionals mitjançant el visat o certificat d’actuació professional no suposa un cost significatiu dins el global de l’encàrrec al professional i en qualsevol cas es subjecta de manera rigorosa a una correlació amb els costos efectivament incorreguts en la seva realització.

Per al professional, sotmetre’s a la validació per part d’una entitat com són els col·legis o associacions professionals, és un clar element de diferenciació vers els seus competidors, que li permet demostrar de manera certificada la seva habilitació legal com a professional, així com la qualitat del seu treball.

Per aquest motiu i davant la progressiva liberalització del mercat, que els fa témer un increment de treballs no qualificats, defensen la figura del professional competent i el dret de la societat de contractar amb garanties un tècnic competent i competitiu, que tingui la formació adequada i l’habilitació necessària per dur a terme l’encàrrec professional.

Informació relacionada

Share This Post