Inici » Esdeveniments » Agenda » 7a. Edició Curs d’introducció a QGIS. Aplicat a l’enginyeria agrària

7a. Edició Curs d’introducció a QGIS. Aplicat a l’enginyeria agrària

Inici 06/04/2018
Lloc Col·legi d'Enginyers Agrònoms
Passeig de Gràcia 55, 6è 6a Barcelona

Dates: Els divendres dies 6, 13 i 20 d’abril  2018

Horari: Matí i tarda: 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 18:30h.

Presentació

El programa del curs que ara et proposem està basat en la presentació d’un programari lliure i gratuït conegut com a QGIS. Aquest software que presentem forma part de tot un ecosistema de programes de SIG lliures molt potents existents actualment, com ara també ho és el popular gvSIG.

El programa QGIS té una sèrie de funcionalitats bàsiques similars a d’altres programes de SIG (com dèiem gvSIG, ArcGIS, etc,…) però disposa de funcionalitats extra molt interessants que el diferencien d’aquests i que, o bé, poden complementar el SIG amb el que ja treballis actualment, o bé, si no coneixes cap SIG és una molt bona opció a l’hora de decidir quin software de SIG triar per començar a treballar.

Es tracta d’un curs d’iniciació pel maneig de sistemes d’informació geogràfica especialment indicat per a enginyers que desenvolupen la seva activitat en el món rural i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació sobre un territori determinat.

Aquest és un software que a més de ser lliure es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder desenvolupar eines de maneig d’informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica.

QGIS pot treballar amb dades de diversos formats: tant en ràster (jpeg, tiff, ortofoto MrSID…. ) com en vectorial (gml, dxf, dwg, dgn, kml, shape, …). Disposa d’eines per a treballar com a client avançat d’informació remota (WMS, WFS…) ubicada en servidors de dades de manera que es pot accedir a diferents serveis com són el cadastre, ICC, SIGPAC, etc, així com permetre la visualització de tota la cartografia de Google Maps.

D’entre les seves funcionalitats que el diferencien de la resta cal destacar: l’automatització d’impressió de múltiples plànols alhora (totes les finques d’un parcel·lari), generació de fitxers GML per a la validació gràfica cadastral, creació de formularis d’entrada de dades estandarditzats, visualització de la cartografia en Google Earth, exportar a KML per a visualitzar i localitzar cartografia pròpia en dispositius mòbils, etc,…

Ara tens l’oportunitat de descobrir com es gestionarà la informació geogràfica en el futur més proper i ho podràs aprendre amb una eina completament lliure, instal·lar-la en el teu ordinador o portàtil i practicar amb ella des del primer moment.

Objectius del curs

En el transcurs del curs tindrem l’oportunitat que l’usuari conegui i utilitzi el programa QGIS, de manera que pugui treure’n el màxim partit en l’exercici diari de l’activitat o en el lleure. Els objectius que ens hem marcat un cop finalitzat el curs de 24 hores són els següents:

1. Generar el fitxer GML del Cadastre per a la seva validació gràfica a partir d’un fitxer CAD o shape.

2. Automatitzar la impressió de múltiples mapes de cadascuna de les parcel·les que es gestionin i amb la informació personalitzada de cadascuna d’elles. Per exemple, generar i imprimir automàticament centenars de plànols (en PDF i paper) on en cada un d’ells es faci un plànol de detall de cada parcel·la i hi aparegui número de parcel·la/subparcel·la/recinte, polígon, nom propietari, superfície, etc…

3. Crear formularis d’entrada de dades en el teu parcel·lari: amb botons i desplegables amb opcions predeterminades per a agilitzar i fer més còmoda la introducció de dades en ells, a més es poden afegir fotografies. Es pot usar en, per exemple, afegir informació extra en parcel·laris Cadastrals o SIGPAC: espècie present, varietat, nom propietari, marc plantació, presencia/ absència de reg, adobat, producció kg/ha en diferents anys, etc…

4. Convertir qualsevol cartografia per a la seva visualització en el programa Google Earth (GE). GE és un conegut software que per la seva senzillesa és usat àmpliament, i que ens permetrà veure el que estem visualitzant en el nostre SIG, amés de fer-ne una perspectiva en 3D i veure així quin és el relleu del terreny en la zona que ens interessi.

5. Ficar com a mapa base de fons la cartografia de Google Maps. Ens permet visualitzar qualsevol lloc del món en el nostre programa de SIG a diferencia dels tradicionals serveis WMS o de descàrregues de cartografia de zones molt concretes (ICC, ICV, Sitar, etc, …). Amb la cartografia del ICC, ICV o SITAR podem visualitzar cartografia catalana, valenciana i aragonesa, però si volem ubicar-nos en altres regions del món perquè estem emprenent un projecte a l’estranger, ho podrem fer sense sortir del nostre programa de SIG i podrem dibuixar parcel·les i mesurar-ne la seva superfície.

6. Convertir qualsevol cartografia creada per nosaltres a KML per a poder visualitzar-la en dispositius mòbils (tablet/smartphone) amb Google Maps Engine i poder localitzar parcel·les i infraestructures de reg amb el mòbil.

7. Conèixer alguns plug-ins (complements de a més a més) que es poden afegir al programa per tal de habilitar funcionalitats d’interès extra que no venen per defecte en la instal·lació del programa (gestió de taules i digitalització d’elements).

8. Conèixer la cartografia disponible i descarregar-se-la de les web’s del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, Catastro, ICV i del SITAR.

9. Simplificar la interfície del propi programa QGIS per a que no apareguin tants botons, menús i opcions. Amb això, pots guanyar en claredat i comoditat a l’hora de treballar amb el programa si habitualment només realitzes un determinat tipus de tasques, ja que pots fer que només apareguin els botons i menús que realment necessitis. Així, si vols instal·lar el programa en un ordinador on hi ha la persona que només realitzarà tasques administratives d’introducció de dades en el SIG, li deixarem només els botons i menús estrictament necessaris per a realitzar aquesta tasca.

10. Canvis de projecció (sistema de coordenades i fusos) entre cartografia de diferents orígens. Per tal de, per exemple, poder treballar simultàniament amb cartografia catalana i aragonesa (fus UTM 30 <-> 31) i d’un sistema de coordenades concret (ETRS89 <-> ED50).

11. Importació/Exportació a diferents formats de cartografia: AutoCAD (DWG, DXF), Microstation (DGN), Google Earth/Maps (KML) i ArcView (shape).

12. Medir longituds i superfícies directament sobre ortofotos del ICC (ICV, Google Maps, etc…).

13. Fusió d’informació nostra continguda en taules Excel amb informació gràfica Cadastral/SIGPAC. D’utilitat per a tècnics ADV’s que gestionin moltes parcel·les.

14. Realització de mapes temàtics en funció de variables d’interès.

15. Creació de cartografia pròpia des de cero, digitalitzant sobre les ortofotos del ICC. Per tal de poder crear el nostre propi GIS mitjançant: digitalització de totes les finques, inventariat de construccions (arquetes, casetes de bombeig, etc,…) i infraestructures (sistema de canonades, hidrants, pous,…) presents en els terrenys d’un gestor de grans finques.

16. Creuament de cartografia per a obtenir àrees incloses dins zones ZEPA, PEIN o Xarxa Natura 2000. Útils en estudis d’Impacte Ambiental.

17. Creació d’àrees d’influència i de servitud de pas.

18. Impressions de mapes a format d’imatge per a presentació d’informes.

19. Creació de plànols d’ubicació i d’emplaçament, d’ortofotos, geològics. Impressions de plànols en paper i en pdf. Creació de caixetins.

20. Conèixer les cotes de les parcel·les d’una Comunitat de Regants a partir del Model Digital del Terreny de malla de 5×5 metres del ICC.

21. Captura d’informació cartogràfica en camp mitjançant pda o tablet.

Destinataris

El curs està orientat a professionals de diferents disciplines que són usuaris d’informació geogràfica, tant si són particulars, com si treballin per compte d’altri com ara: enginyers agrònoms, enginyers de forest, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals, arquitectes, geògrafs, geòlegs, ambientòlegs, arqueòlegs,…), o els serveis tècnics d’administracions públiques com ajuntaments, diputacions, consells comarcals o altres institucions i també estudiants, que no tinguin molta experiència prèvia en l’ús dels SIG o que vulguin consolidar els seus coneixements.

Durada

El curs tindrà una durada de 24 hores.

PROGRAMA DEL CURS

 1. Instal·lació de l’aplicació.
 2. QGIS client SIG d’escriptori.
  1. Configuració de preferències i idiomes.
  2. Visualització de cartografia.
   1. Vistes (Ortofotos, Topogràfics, Model digital del Terreny 5×5 metres, Google Maps).
   2. Navegació (zooms, canvis d’escala, medició de longituds i superfícies).
   3. Simbologia (mapes temàtics en funció d’un atribut).
   4. Etiquetatge.
   5. Exportar vistes per a obrir en Google Earth.
  3. Anàlisi visual.
   1. Filtres.
   2. Consultes.
   3. Fusionar informació Excel amb parcel·lari cadastral.
  4. Edició (creació de cartografia pròpia).
   1. Crear una nova capa.
   2. Començar amb l’edició.
   3. Creació de formularis d’entrada de dades: desplegables, fotografies,…
   4. Exportació/importació a KML, DWG, DXF i shape.
  5. Calculadora de camps.
   1. Càlculs amb la calculadora.
   2. Emplenat de camps per selecció.
   3. Afegeix informació geomètrica.
  6. Geoprocessament.
   1. Introducció.
   2. Execució dels geoprocessos des de QGIS (creuament de capes, àrees d’influència per servituds de pas i canvi de sistemes de coordenades i de fus).
  7. Propietats i processos ràster.
   1. Propietats de la imatge.
  8. Sortida gràfica.
   1. Impressió ràpida. Impressió a imatge per a ficar en informes.
   2. Crear un mapa en el projecte.
   3. Automatització d’impressió de múltiples mapes.
 3. Visualització i consulta de cartografia remota.
  1. Servidor WMS (Web Map Service).
  2. Google Maps
 4. Introducció als plug-ins (complements) de QGIS.
  1. SEXTANTE.
  2. Gestor de taules
  3. Digitalització.
 5. Simplificació/modificació de la interfície (aspecte visual) del programa.
 6. Casos pràctics:
  • CAS núm. 1: Combinar informació en Excel amb la Cadastral per generar i gestionar les nostres finques.
  • CAS núm. 2: Aplicació per a l’edició gràfica de plànols per a projectes.
  • CAS núm. 3: Les dades SIGPAC i l’ús d’eines d’anàlisis.

Preu

Col·legiats: 250 euros

Preassociats: 190 euros

No col·legiats: 310 euros

Materials i infraestructura

Per al màxim aprofitament del curs, els assistents han de portar el seu propi portàtil, per tal d’emportar-se instal·lades les aplicacions que els permetran posar en pràctica tot el que han après al llarg del curs.

Professorat

El curs serà impartit per tècnics especialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal.

Nombre de places

El nombre de places màxim és de 15 alumnes.

Inscripcions

La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al final d’aquesta pàgina, abans del dia 4 d’abril 2018. Places limitades.

L’organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d’inscrits.

Instruccions de pagament

Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.

Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de “La Caixa”.

A l’ingrés s’ha de fer constar “el cognom+Curs QGIS Introducció”. Un cop comprovat que el pagament s’ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a través d’un missatge de correu electrònic.

Observacions

L’assistència a un mínim del 80% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma d’assistència.

Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu col·legi.

Nombre de places

15

Dates

Els divendres dies 6, 13 i 20 d’abril  2018

Horari

Matí i tarda: De 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 18.30h.

Reserves

Les inscripcions estan tancades per aquest esdeveniment.

Share This Post

Torna a Formació