Inici » Esdeveniments » Formació » POST-POSAT | 9a. Edició Curs: Introducció a QGIS. Aplicat a l’enginyeria Agrària

POST-POSAT | 9a. Edició Curs: Introducció a QGIS. Aplicat a l’enginyeria Agrària

Organitza: COEAC

Inici 20/04/2020
Modalitat Presencial
Durada 24h
Lloc COEAC
Passeig Gràcia, 55, 6è.6a. Barcelona

Presentació

El programa del curs que ara et proposem està basat en la presentació d’un programari lliure i gratuït conegut com a QGIS. Aquest software que presentem forma part de tot un ecosistema de programes de SIG lliures molt potents existents actualment.

El programa QGIS té una sèrie de funcionalitats bàsiques similars a d’altres programes de SIG però disposa de funcionalitats extra molt interessants que el diferencien d’aquests i que, o bé, poden complementar el SIG amb el que ja treballis actualment, o bé, si no coneixes cap SIG és una molt bona opció a l’hora de decidir quin software de SIG triar per començar a treballar.

Es tracta d’un curs d’iniciació pel maneig de sistemes d’informació geogràfica especialment indicat per a enginyers que desenvolupen la seva activitat en el món rural i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació sobre un territori determinat.

Aquest és un software que a més de ser lliure es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder desenvolupar eines de maneig d’informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica.

QGIS pot treballar amb dades de diversos formats: tant en ràster (jpeg, tiff, sid…. ) com en vectorial (gml, dxf, dwg, dgn, kml, shape, …). Disposa d’eines per a treballar com a client avançat d’informació remota (WMS, WFS…) ubicada en servidors de dades de manera que es pot accedir a diferents serveis com són el Cadastre, Institut Cartogràfic de Catalunya, SIGPAC, etc, així com permetre la visualització de tota la cartografia de Google Maps.

D’entre les seves funcionalitats que el diferencien de la resta cal destacar: l’automatització d’impressió de múltiples plànols alhora (totes les finques d’un parcel·lari), generació de fitxers GML per a la validació gràfica cadastral, creació de formularis d’entrada de dades estandarditzats, visualització de la cartografia en Google Earth, exportar a KML per a visualitzar i localitzar cartografia pròpia en dispositius mòbils, maneig de imatges satèl·lit/avioneta/dron per a càlculs de índex de vigor de la vegetació (Teledetecció), etc,…

Ara tens l’oportunitat de descobrir com es gestionarà la informació geogràfica en el futur més proper i ho podràs aprendre amb una eina completament lliure, instal·lar-la en el teu ordinador o portàtil i practicar amb ella des del primer moment.

Objectius del curs

En el transcurs del curs tindrem l’oportunitat que l’usuari conegui i utilitzi el programa QGIS, de manera que pugui treure’n el màxim partit en l’exercici diari de l’activitat o en el lleure. Els objectius que ens hem marcat un cop finalitzat el curs de 24 hores són els següents:

 1. Conèixer la cartografia gratuïta disponible i descarregar-se-la de les web’s del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, Catastro i SITAR.
 2. Creació de cartografia pròpia des de cero, digitalitzant sobre les ortofotos del ICC. Per tal de poder crear el nostre propi GIS mitjançant: digitalització de totes les finques, inventariat de construccions (arquetes, casetes de bombeig, etc,…) i infraestructures (sistema de canonades, hidrants, pous,…) presents en els terrenys d’un gestor de finques.
 3. Fusió d’informació nostra continguda en taules Excel amb informació gràfica Cadastral/SIGPAC. D’utilitat per a tècnics ADV’s que gestionin moltes parcel·les.
 4. Crear formularis d’entrada de dades en el teu parcel·lari: amb botons i desplegables amb opcions predeterminades per a agilitzar i fer més còmoda la introducció de dades en ells, a més es poden afegir fotografies. Es pot usar en, per exemple, afegir informació extra en parcel·laris Cadastrals o SIGPAC: espècie present, varietat, nom propietari, marc plantació, presencia/ absència de reg, adobat, producció kg/ha en diferents anys, etc…
 5. Realització de mapes temàtics de colors en funció de variables d’interès.
 6. Conèixer les cotes de les parcel·les a partir del Model Digital del Terreny de 2×2 metres de malla del ICC.
 7. Convertir qualsevol cartografia per a la seva visualització en el programa Google Earth (GE). GE és un conegut software que per la seva senzillesa és usat àmpliament, i que ens permetrà veure el que estem visualitzant en el nostre SIG, amés de fer-ne una perspectiva en 3D i veure així quin és el relleu del terreny en la zona que ens interessi.
 8. Ficar com a mapa base de fons la cartografia de Google Maps. Ens permet visualitzar qualsevol lloc del món en el nostre programa de SIG a diferencia dels tradicionals serveis WMS o de descàrregues de cartografia de zones molt concretes (ICC, ICV, Sitar, etc, …). Amb la cartografia del ICC, ICV o SITAR podem visualitzar cartografia catalana, valenciana i aragonesa, però si volem ubicar-nos en altres regions del món perquè estem emprenent un projecte a l’estranger, ho podrem fer sense sortir del nostre programa de SIG i podrem dibuixar parcel·les i mesurar-ne la seva superfície.
 9. Carregar i visualitzar la cartografia creada per nosaltres en dispositius mòbils (tablet/smartphone) amb Google Maps Engine i poder localitzar parcel·les i infraestructures de reg amb el mòbil.
 10. Conèixer alguns plug-ins (complements de a més a més) que es poden afegir al programa per tal de habilitar funcionalitats d’interès extra que no venen per defecte en la instal·lació del programa (gestió de taules).
 11. Ús de l’StreetView. Ens permet visualitzar les fotografies realitzades pel cotxe de Google de qualsevol lloc del món i fer cop d’ull de finques al costat de camins i carreteres abans de visitar-les.
 12. Importació/Exportació a diferents formats de cartografia: AutoCAD (DXF), Microstation (DGN), Google Earth/Maps (KML) i ArcView (shape).
 13. Medir longituds i superfícies directament sobre ortofotos del ICC (Google Maps, etc…).
 14. Creuament de cartografia per a obtenir àrees incloses dins zones ZEPA, PEIN o Xarxa Natura 2000. Útils en estudis d’Impacte Ambiental.
 15. Impressions de mapes a format d’imatge per a presentació d’informes.
 16. Creació de plànols per a la seva impressió en paper i en pdf. Creació de caixetins.

PROGRAMA DEL CURS

 1. Instal·lació de l’aplicació.

 2. QGIS client SIG d’escriptori.

  1. Configuració de preferències i idiomes.
  2. Visualització de cartografia.
   1. Vistes (Ortofotos, Topogràfics, Model digital del Terreny 2×2 metres, Google Maps).
   2. Navegació (zooms, canvis d’escala, medició de longituds i superfícies).
   3. Simbologia (mapes temàtics en funció d’un atribut).
   4. Etiquetatge.
   5. Exportar capes per a obrir en Google Earth.
  3. Edició (creació de cartografia pròpia).
   1. Crear una nova capa.
   2. Començar amb l’edició.
   3. Creació de formularis d’entrada de dades: desplegables, fotografies,…
   4. Exportació/importació a KML, DXF i shape.
  4. Calculadora de camps.
   1. Càlculs amb la calculadora.
   2. Emplenat de camps per selecció.
   3. Afegir informació geomètrica.
  5. Geoprocessament.
   1. Introducció.
   2. Execució dels geoprocessos de QGIS.
  6. Propietats i processos ràster.
   1. Propietats de la imatge.
  7. Sortida gràfica.
   1. Impressió ràpida. Impressió a imatge per a ficar en informes.
   2. Crear un mapa en el projecte.
 3. Anàlisi visual

  1. Gestor de taules.
  2. Digitalització.

 4. Introducció als plug-ins (complements) de QGIS.

Preu

 • Col·legiats: 250 euros
 • Preassociats (estudiants): 190 euros
 • No col·legiats: 310 euros

Materials i infraestructura

Per al màxim aprofitament del curs, els assistents han de portar el seu propi portàtil, per tal d’emportar-se instal·lades les aplicacions que els permetran posar en pràctica tot el que han après al llarg del curs.

Professorat

El curs serà impartit per tècnics especialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal.

Nombre de places

El nombre de places màxim és de 15 alumnes.

Inscripcions

La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al final d’aquesta pàgina, abans del dia  14 d’abril de 2020. Places limitades.

L’organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d’inscrits.

Instruccions de pagament

Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es faci mitjançant domiciliació bancària.

Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60 2500045971 de “La Caixa”.

A l’ingrés s’ha de fer constar “el cognom+Curs QGIS Introducció”. Un cop comprovat que el pagament s’ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a través d’un missatge de correu electrònic.

Observacions

L’assistència a un mínim del 80% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma d’assistència.

Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu col·legi.

Dates

Els dilluns 20, 27 d’abril  i 4 de maig de 2020.

Horari

Matí i tarda: De 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 18.30h.

Share This Post

Torna a Formació