Inici » Esdeveniments » Agenda » Jornada Presentació Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats

Jornada Presentació Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats

Inici 26/11/2020 - 09:30

Jornada Presentació Guies per a la introducció del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, projectes i activitats

Organtiza: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i sostenibilitat

Data: Dijous 26 de novembre de 2020

Hora: De 9.30 a 11.30 h

Lloc: Sessió virtual mitjançant la plataforma Zoom

Programa

Programa en format PDF

9.30 h Benvinguda institucional
– Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
– Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

9.45 h Avaluació ambiental estratègica i canvi climàtic

Presentació de l’eina de càlcul d’emissions de CO2 provinents de l’afectació de masses forestals i de conreus
Ester Agell, Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Novetats de les eines de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic general i derivat
Josep Maria Torrents, Servei de Plans i Programes de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural

10.30 h Avaluació d’impacte ambiental de projectes i canvi climàtic

Presentació de l’eina de càlcul d’emissions de GEH associades als projecte d’infraestructures no viàries
Israel Estopà, Servei de Projectes de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural

10.50 h Avaluació d’impacte ambiental d’activitats i canvi climàtic

Presentació de la Guia per estimar el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades als projectes d’activitats
sotmeses a avaluació d’impacte ambiental i del Manual de consideracions d’adaptació al canvi climàtic en els projectes d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental
– Iñaki Gili, Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

11.10 h Precs i preguntes

12.00 h Cloenda

Inscripcions

Cal confirmar l’assistència abans del 23 de novembre 2020, a través d’aquest enllaç

Share This Post

Torna a Formació