Inici » Esdeveniments » Formació » Seminari en línia: Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

Seminari en línia: Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

Inici 01/12/2021

Seminari en línia: Protecció dels treballadors envers el risc elèctric

Organitza: Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

El seminari permet conèixer les proteccions i mesures de prevenció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric, així com les disposicions sobre les proteccions dels treballadors i treballadores envers aquest risc recollides al Reial decret 614/2001

Objectiu/s

Donar a conèixer les disposicions del Reial decret 614/2001 respecte a la protecció dels treballadors envers el risc elèctric.
Mostrar un recull de mesures de prevenció i protecció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric.

Continguts

Normativa aplicable

 • Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors envers el risc elèctric:
  Publicacions de l’ICSSL i Guia tècnica de l’INSST.
 • Mitjans i dispositius de protecció:
  Proteccions de les instal·lacions i equips segons el REBT (contactes directes i indirectes).
  EPI de protecció davant el risc elèctric.
 • Exposició i discussió de diferents accidents de treball
  Anàlisis de causes, mesures preventives, incompliments normatius

Destinataris/es

Personal tècnics de prevenció de riscos laborals, delegats/des de prevenció de riscos laborals, empresariat, personal responsable d’equips i persones treballadores interessades en aquesta matèria.

Metodologia

Exposició de conceptes teòrics i aportació d’experiències, impartits pel personal tècnic de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Torn obert de preguntes.

Mitjà de realització

Plataforma ZOOM

Inscripcions

Formulari pre-inscripció

Les persones admeses rebran uns dies abans del seminari l’enllaç a la plataforma Zoom per poder fer la connexió.

Share This Post

Torna a Formació