Inici » Àgora » 51 Premi del Llibre Agrari i 7 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2022)

51 Premi del Llibre Agrari i 7 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2022)

51 Premi del Llibre Agrari i 7 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2022)

51 Premi del Llibre Agrari i 7 Premi de l’Article Tècnic Agrari (2022)

Presentació

Amb motiu de la 68a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 29 de setembre al 2 d’octubre de 2022, es convoca el 51è Premi del Llibre Agrari i el 7è Premi de l’Article Tècnic Agrari.

El premi es convoca de forma ininterrompuda des de l’any 1972 i aquesta edició arribarà a la 51a convocatòria, sent l’únic premi d’aquestes categories que es convoca a tot l’Estat.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida i de CaixaBank.

Ambdues convocatòries tenen com a objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital (si nomes està publicat en format digital, si estigues imprès s’ha de presentar la versió impresa), que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

Membres del jurat

                   

Bases

1.  Temes relacionats:

– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l’economia agroalimentària
– l’àmbit rural, en general, i l’agricultura periurbana

2. Els llibres i els articles tècnics presentats han d’haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2021 i el dia 31 de maig de 2022. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de la data d’edició, emès per l’editorial.

3. Els treballs presentats han d’estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l’obra.

4. En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l’autor o per la entitat editora. En el cas del Llibre s’hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l’Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o medi en el que s’ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d’articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

5. En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 1 de juliol de 2022 a:
FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria:
Camps Elisis – Palau de Vidre, 2a planta
25001 LLEIDA
Per correu electrònic a:
ipineda@firadelleida.com

6. El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2022 i el lliurament dels premis es realitzarà en l’acte de cloenda de la 68a FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora.

Més informació

Web Fira Lleida

Share This Post