Inici » Àgora » Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries i agroalimentàries

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries i agroalimentàries

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries i agroalimentàries

Termini: del 14 de maig fins exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d’ajuts.

L’objecte és establir una línia d’ajuts de minimis en forma de garantia a les empreses agroalimentàries que contractin préstecs per realitzar a Catalunya inversions subvencionables, d’acord amb la convocatòria, per les activitats de manipulació i/o transformació i comercialització de productes agroalimentaris amb excepció dels de la pesca.

L’ajut consisteix en la prestació de l’aval pel 80% del risc viu dels préstecs formalitzats amb l’ICF destinats a la realització dels projectes d’inversió esmentats en el paràgraf anterior, amb les condicions que es descriuen a l’Ordre de convocatòria.

A qui va dirigit?
A persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut que suporten la càrrega financera de les inversions i que subscriguin un préstec d’acord amb els requisits de l’Ordre de convocatòria, els quals vulguin realitzar inversions per a la manipulació i/o transformació, i comercialització de productes agroalimentaris, excepte els de la pesca.

Termini: del 14 de maig fins exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d’ajuts.

Informació relacionada

Share This Post