Inici » Àgora » Aprovat el programa operatiu FEDER per a Catalunya 2021-2027

Aprovat el programa operatiu FEDER per a Catalunya 2021-2027

Aprovat el programa operatiu FEDER per a Catalunya 2021-2027

La Comissió Europea ha aprovat el Programa Operatiu FEDER per a Catalunya 2021- 2027 amb una assignació financera de 840,5 milions d’euros, distribuïda entre els quatre macroreptes següents:

  • Ecosistema del coneixement i creixement econòmic sostenible
  • Energia neta i comunitats sostenibles i inclusives
  • Ecosistemes resilients
  • Administració moderna i pròxima a la ciutadania

Així mateix, el Programa Operatiu estableix 14 desafiaments concrets o reptes que Catalunya ha d’afrontar de manera preferent i sobre els que s’articulen les prioritats d’inversió per al període 2021-2027.

Els programes operatius són els documents de programació aprovats per la Comissió Europea per desenvolupar i concretar un marc comunitari de suport, integrat per un conjunt coherent d’eixos prioritaris compostos per mesures plurianuals, per a la realització del qual es pot recórrer a un o més Fons Estructurals. Un programa operatiu integrat regional és un programa operatiu per aplicar en una regió determinada, el finançament de la qual, corre a càrrec de diversos Fons. També existeixen programes operatius plurirregionals o sectorials.

Els Programes Operatius regionals estan agrupats pels següents tipus de regió. Com que Catalunya és una de les regions d’Europa més desenvolupades, ha de destinar el 85 % dels recursos del FEDER a inversions emmarcades en els objectius polítics 1 i 2, i almenys el 30 % de l’assignació total en el 2.

Més informació

Fons Europeus a Catalunya

Share This Post