Inici » Àgora » COMUNICAR UNA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

COMUNICAR UNA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

COMUNICAR UNA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA INSTAL·LACIÓ EXISTENT
  • S’incorpora un document a presentar pel promotor, de declaració resum de la comunicació de MNS.

D’acord amb l’article 10.2 del Real decret legislatiu 1/2016, el titular d’una instal·lació que pretengui dur a terme una modificació no substancial (MNS) ho ha de comunicar a l’òrgan competent per atorgar l’autorització, indicant de manera raonada perquè considera que es tracta d’una MNS acompanyant la sol·licitud dels documents justificatius oportuns.

Les MNS de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II que no tinguin conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes dels controls periòdics o de les inspeccions ambientals integrades.

Novetat

S’incorpora un document a presentar pel promotor, de declaració resum de la comunicació de MNS, amb:

  • Una part tipus check list, que permet identificar de manera ràpida quines potencials afectacions incorpora la modificació comunicada.
  • Una part per justificar que la MNS no és substancial i que no és objecte d’avaluació d’impacte ambiental.

Document a presentar: Declaració resum per a la comunicació de modificacions no substancial.

Informació relacionada

El règim d’intervenció administrativa aplicable a les modificacions no substancials (MNS) és el de comunicació regulat a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i als article 36, 37 i 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost amb les especialitzats que estableix el marc normatiu sobre activitats amb incidència ambiental.

D’acord amb l’apartat h) de l’article 4 de la Llei 20/2009, es consideren MNS:

  1. La modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat que, en aplicació dels criteris que estableix l’article 59 de la dita Llei, tot i que tingui conseqüències previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial.
  2. La modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat que no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

Documentació relacionada

En el teu perfil del l’E-COL·LEGI, a l’apartat de DOCUMENTACIÓ, trobaràs els següents documents:

 

Més informació i tràmit

  

Share This Post