Inici » Àgora » Consulta sobre l’avaluació ambiental del programa de Desenvolupament Rural 201-2020 i projectes.

Consulta sobre l’avaluació ambiental del programa de Desenvolupament Rural 201-2020 i projectes.

Consulta sobre l’avaluació ambiental del programa de Desenvolupament Rural 201-2020 i projectes.

Data final participació: 30 d’abril de 2014

Els diferents processos de participació i informació integrats en l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes són els espais temporals que tenen com a objectiu recollir les aportacions de la ciutadania en relació amb aquesta temàtica.

Un cop rebut l’ISA preliminar, i d’acord amb la Llei 6/2009, el Departament de Territori i sostenibilitat engega el procés de consulta.

Prenent com a base l’ISA preliminar i les determinacions del document de referència, el promotor elaborarà l’informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), que acompanyarà a l’aprovació inicial del Programa. L’ISA haurà de determinar els probables efectes significatius sobre el medi de l’alternativa escollida, l’avaluació ambiental global del Programa i la justificació del compliment dels objectius ambientals definits a l’ISA preliminar així com la descripció de les mesures i seguiment previstes per assolir aquest objectius.

El motiu de la consulta, doncs, és demanar les vostres aportacions en relació amb els aspectes assenyalats anteriorment, així com el nivell de detall amb què han de ser desenvolupats. A tal efecte, s’estableix un període de consulta d’un mes. Data final participació: 30 d’abril de 2014

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat


La informació disponible es pot consultar al web que s’indica a continuació:

http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_participacio

(Àmbit: Catalunya; Àmbit planejament: Programa)

Una vegada hagi estat emès, el document de referència que s’elabori es podrà consultar a:

http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_informacio

Informació relacionada

Share This Post