Inici » Àgora » Convocatòria 2012 d’ajuts per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari

Convocatòria 2012 d’ajuts per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari

Convocatòria 2012 d’ajuts per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari

Ordre AAM/298/2012, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladors dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i es convoquen els corresponents per l’any 2012.

Ordre AAM/299/2012, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladors dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2012.

En cas que les convocatòries anteriors siguin del seu interès, l’informem que el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de les Ordres al DOGC.

Per a més informació sobre els detalls de la convocatòria poden posar-se en contacte amb el Servei d’Innovació Agroalimentària (Tel.: 93 304 67 29 – A/e: sia.daam@gencat.cat  ).

Ordre AAM/298/2012, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladors dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i es convoquen els corresponents per l’any 2012.

Ordre AAM/299/2012, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladors dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2012.

En cas que les convocatòries anteriors siguin del seu interès, l’informem que el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de les Ordres al DOGC.

Per a més informació sobre els detalls de la convocatòria poden posar-se en contacte amb el Servei d’Innovació Agroalimentària (Tel.: 93 304 67 29 – A/e: sia.daam@gencat.cat  ).

Share This Post