Inici » Àgora » Convocatòria Premis d’excel·lència a la innovació per a dones rurals pel 2022

Convocatòria Premis d’excel·lència a la innovació per a dones rurals pel 2022

Convocatòria Premis d’excel·lència a la innovació per a dones rurals pel 2022

Convocatòria Premis d’excel·lència a la innovació per a dones rurals pel 2022

Organisme convocant

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Objecte

Distingir projectes nous, excel·lents, originals i innovadors realitzats per dones rurals i actuacions que reconeguin el treball i el paper de les dones en el medi rural, així com promoure la incorporació i inserció laboral de les dones en el territori, segons el que es disposa en l’article 1 de les Bases Reguladores.

Categories

a) “Excel·lència a la innovació en l’activitat agrària”.
b) “Excel·lència a la innovació en l’activitat pesquera o aqüícola”.
c) “Excel·lència a la innovació en diversificació de l’activitat econòmica en el medi rural”.
d) “Excel·lència a la comunicació”.
Al marge del règim de concurrència competitiva, i a fi de reconèixer les circumstàncies destacades o contínues relacionades amb el suport, promoció i posada en valor de les dones en el medi rural o en zones pesqueres rurals, es convoca la següent categoria de premi:
e) “Reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i en zones pesqueres rurals”.

Candidats

Les persones físiques o jurídiques i els mitjans de comunicació participants que compleixin amb els requisits establerts en la convocatòria.

Dotació

En cadascuna de les categories a), b), c) i d), es premiaran tres iniciatives, concedint-se un primer, segon i tercer premi de 18.000 €, 12.000 € i 7.500 €, respectivament.

Lloc de presentació de candidatures

En el cas de les persones jurídiques, les sol·licituds es presentaran per via electrònica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica associada del Departament (https://sede.mapa.gob.es/), d’acord amb el que es disposa en l’article 4.2 de l’Ordre AAA/839/2015, de 29 d’abril, en relació amb el que es disposa en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, la utilització dels mitjans electrònics establerts serà obligatòria per a la presentació de qualssevol sol·licituds, escrits i comunicacions pels sol·licitants.

En el cas de les persones físiques, les sol·licituds podran presentar-se de manera electrònica o bé de manera presencial en el registre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Passeig de la Infanta Isabel, núm. 1, 28014 Madrid, o en qualsevol dels llocs i registres establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, utilitzant els formularis annexos a aquesta convocatòria i disponibles en la seu electrònica associada del Ministeri.

Termini de presentació de candidatures

15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOE. Fins el 8 de juliol 2022

 

Normativa

Share This Post