Inici » Àgora » Convocatòria de beques de formació pràctica FEGA

Convocatòria de beques de formació pràctica FEGA

Convocatòria de beques de formació pràctica FEGA

TERMINI DE SOL·LICITUD DES DEL DILLUNS 18 DE MARÇ AL DIMARTS 09 D’ABRIL 2024

Convoca: MAPA

Aquest procediment ofereix la possibilitat de presentar la sol·licitud de beques de formació pràctica per a universitaris amb diferents titulacions o graduacions, en els àmbits de gestió pública, economia financera i tecnologies de la informació, relacionats amb la política agrícola comuna i el seu finançament, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de les activitats i funcions del FEGA.

La convocatòria consisteix en vuit beques de formació pràctica destinades a titulats universitaris a l’àmbit de les competències del FEGA, 5 per a Enginyers Agrònoms, titulats de Grau en Veterinària, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental, Grau en Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Enginyeria del Medi Natural, Grau en Ciències Agràries i Bioeconomia, Grau en Tecnologies de les Indústries Agràries i Alimentàries, Enginyeria Forestal, Enginyeria de Montes, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, o Màster Universitari en Enginyeria de Montes, 2 per a titulats de Grau en Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Gestió i Administració Pública, Direcció i Gestió Pública, o aquells en la denominació dels quals de titulació, a causa del seu currículum, reculli expressament els termes Gestió Pública o Administració Pública, i 1 per a titulats de Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria de Sistemes d’Informació, Grau en Enginyeria de Programari, Grau en Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial, Grau en Telecomunicacions, Enginyeria de Telecomunicacions, Grau en Enginyeria de les Tecnologies de Telecomunicació, Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, Grau en Enginyeria Telemàtica, o Grau en Enginyeria Multimèdia, per un període inicial de 12 mesos, podent prorrogar-se fins a un màxim de tres ocasions. Les dues primeres pròrrogues duraran cadascuna un any natural addicional consecutiu; la tercera permet completar el període fins al 31 de desembre del darrer any de pròrroga.

Quantia de les beques

La quantia de les beques per beneficiari serà de 1.150 euros bruts mensuals, i estarà subjecta a les retencions i descomptes legals vigents a cada moment.

Lloc de la formació pràctica

La formació pràctica del becari es desenvoluparà a les dependències d’una de les dues seus que el FEGA té a la ciutat de Madrid.

Documentació relacionada

Més informació

Web MAPA

 

 

Share This Post