Inici » Àgora » Es promou la implementació de plans d’igualtat a les empreses

Es promou la implementació de plans d’igualtat a les empreses

Es promou la implementació de plans d’igualtat a les empreses

La Comissió de Responsabilitat Social del Col·legi té com a objectiu centrar l’acció en dues línies de treball que són el medi ambient i sostenibilitat i la igualtat de gènere, fent èmfasi al baix percentatge de dones que cursen estudis d’enginyeria i a la igualtat d’oportunitats per a promocionar.

En aquest sentit, la Comissió vol iniciar actuacions dirigides cap a l’objectiu de fomentar i promoure la igualtat de gènere en empreses i entitats del sector, és per aquest motiu que us informem del següent:

Es promou la implementació de plans d’igualtat a les empreses

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina 500.000 euros a fomentar que empreses i organitzacions elaborin i implementin plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El pressupost inclou la convocatòria d’ajuts per un valor de 450.000 euros, a més d’una partida de 50.000 euros per a assessorament tècnic i difusió.

Els plans d’igualtat s’hauran d’elaborar amb les eines creades per la Direcció General d’Igualtat i hauran d’incloure diagnosi, pla d’acció, calendari d’execució, persona responsable, recursos i avaluació. També hauran de disposar d’un procediment o protocol específic, negociat amb els representants dels treballadors i les treballadores, per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. La Direcció General d’Igualtat farà l’acompanyament i assessorament necessari a totes les empreses i organitzacions que prenguin part d‘aquest programa.

Aquesta línia d’ajuts per a l’elaboració de plans d’igualtat forma part d’un paquet de mesures del Departament en els àmbits de la igualtat, les migracions i la ciutadania davant la crisi de la covid-19, amb un pressupost total que supera els 4,7 milions d’euros.

Es tracta d’un programa específic perquè les empreses i organitzacions elaborin i implementin els seus plans d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Què és un pla d’Igualtat?

Els plans d’Igualtat són el conjunt de mesures que garanteixen que dones i homes tinguin les mateixes oportunitats d’incorporació, promoció i retribució a la feina, i també de mesures de flexibilitat i permisos que fan possible que tant dones com homes assumeixin per igual les tasques de cura. Són, a hores d’ara, l’eina homologada a nivell internacional per assolir aquesta igualtat en el treball.

Per aprofundir en aquesta temàtica us deixem una Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats a les empreses: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines04.pdf

Documentació relacionada

Share This Post