Inici » Àgora » Llei Protecció de dades de caràcter personal.(Adequació abans de març 2009)

Llei Protecció de dades de caràcter personal.(Adequació abans de març 2009)

Llei Protecció de dades de caràcter personal.(Adequació abans de març 2009)

Totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els òrgans administratius que, en l’àmbit de la seva activitat, duguin a terme el tractament de dades de caràcter personal, es troben obligats a garantitzar la seva protecció.

Si no s’atén al que estableix la Llei, que és d’obligat compliment amb data límit març 2009, això pot implicar una sanció econòmica per a l’empresa.

Totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els òrgans administratius que, en l’àmbit de la seva activitat, duguin a terme el tractament de dades de caràcter personal, es troben obligats a garantitzar la seva protecció.

Des del moment que es treballi amb dades de clients, proveïdors, o contactes per al funcionament normal de la seva Empresa, Activitat o Negoci, la Llei entén que són Responsables de Fitxers que han d’estar donats d’alta davant de l’Agència de Protecció de Dades.

Si no s’atén al que estableix la Llei, que és d’obligat compliment amb data límit març 2009, això pot implicar una sanció econòmica per a l’empresa.

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal.

Decret 1720/2007 de 21 de desembre 2007 en el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

Share This Post