Inici » Àgora » Nota interpretativa DARP: Normativa Ordenació granges porcines

Nota interpretativa DARP: Normativa Ordenació granges porcines

Nota interpretativa DARP: Normativa Ordenació granges porcines

Publicació al DARP de comparativa entre RD 306/2020 i Decret 40/2014

El passat 13 de febrer de 2020 es va publicar el Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu, que va entrar en vigor el 14 de febrer de 2020. Des del moment de la seva publicació, per part del Servei d’Ordenació Ramadera s’ha treballat per conèixer com podia afectar a la ordenació de les explotacions porcines de Catalunya, tenint en compte que a Catalunya disposem de normativa pròpia (el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes). En aquest sentit, cal indicar que, d’acord amb el criteri de l’Assessoria Jurídica del DARP, la normativa estatal té un caràcter bàsic, i serà d’aplicació en tots els aspectes en què sigui més restrictiva que la normativa autonòmica i en aquells aspectes en que entri en contradicció amb el Decret 40/2014, sense perjudici que aquest pugui ser més estricte o específic en determinats aspectes.

El resultat de l’anàlisi d’ambdues normatives (pel qual s’ha comptat amb la col·laboració del Servei de Prevenció en Salut Animal i del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària), és el document que us fem referència a documentació relacionada, i que consta publicat al web del DARP, a l’apartat d’Ordenació Ramadera, al qual podeu tenir accés des del següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacio-ramadera/instruccions-circulars/

En aquest document consten les novetats que incorpora el nou RD i en quins elements pot afectar al que estableix el Decret 40/2014, i s’ha reflectit, en forma de taula comparativa, amb un objectiu de determinar quins són els requeriments que s’han d’aplicar a partir del 14/2/2020, o en el termini que es fixa al RD 306/2020 en forma de disposicions transitòries. D’aquesta forma, a més, es busca donar transparència i equitat a tots els tràmits (actuals i futurs) referents a les sol·licituds de les explotacions porcines.

Documentació relacionada

Share This Post