Inici » Àgora » Document tècnic de cojuntura del sector lleter a Catalunya

Document tècnic de cojuntura del sector lleter a Catalunya

Document tècnic de cojuntura del sector lleter a Catalunya

DADES CONJUNTURALS DEL SECTOR BOVÍ LLETER A CATALUNYA DOCUMENT TÈCNIC MENSUAL, ANY 2018

El document de conjuntura del sector lleter, elaborat pel DARP, ha anat incorporant progressivament informació per tal de donar una visió el més transversal possible del sector des del productor al consumidor. S’hi ha incorporat un apartat dedicat a la indústria, el comerç exterior de llet i els productes lactis, i una ampliació de la caracterització estructural de l’explotació mitjana de vaques de llet.

Introducció i nota informativa

Aquest document tècnic pretén ser una eina útil i actualitzada que contribueixi a l’anàlisi del sector boví lleter a Catalunya per part dels diferents agents que el conformen (productors, transformadors i distribuïdors).

Aquesta eina informativa és fruit dels treballs desenvolupats en el marc del Pla d’acció del sector lacti català, durant els anys 2016 i 2017. La informació que tot seguit es detalla té com a finalitat principal assenyalar o detectar tendències. Com tota informació, les dades poden variar segons la font, el context de mercat, etc.; per tant, i en tots els casos, les fonts estan indicades.

Totes les dades contingudes en aquest document són provisionals i poden ser objecte de depuracions, amb la finalitat de millorar-ne la utilitat.

Resum

L’any 2017 finalitza amb 507 ramaders lliurant llet a primers compradors. Durant l’any 2017, han abandonat la producció 30 ramaders (5,6%). El degoteig en l’abandonament de la producció continua, i sembla no tenir aturador. La manca de relleu generacional n’és un dels principals motius. Actualment (març 2018), hi ha 520 explotacions en actiu, que gestionen 78.830 vaques de llet i 49.716 vedelles de reposició.

L’explotació de vaques de llet mitjana catalana gestiona 157 vaques de llet presents i produeix 4.102 litres de llet diaris, és a dir, la producció per vaca present i dia és de 26,1 litres (inclou les vaques en lactació i les vaques eixutes). La província de Lleida encapçala els lliuraments de llet, i també es previsible que passi a liderar el cens de bestiar lleter, atesa l’evolució dels efectius.

L’any 2017 s’ha tancat amb una producció total de 745.479 tones. La província de Lleida, tot i comptar a febrer de 2018 solament amb 139 explotacions (26,6%), és la que aglutina més cens de vaques i vedelles, i també lliuraments. Lleida concentra, en termes mitjans, les explotacions més grans de Catalunya. Cal destacar l’excel·lent qualitat mitjana de la llet a Catalunya: 3,67% greix, 3,25% proteïna, 260 RCS i 37 bacteris (aquestes darreres dues xifres expressades en x1.000/ml llet).

El preu mitjà percebut pels ramaders a Catalunya durant l’any 2017, estandarditzat al 3,7% greix i 3,1% proteïna (309,15 €/1.000 litres) és sensiblement inferior al dels principals països productors europeus (França 320,83 i Alemanya 333,71 €/1.000 litres), concretament un 3,6 i 7,4%, respectivament. No obstant, a partir del quart trimestre de 2017 aquestes diferències de preu s’han anat reduint.

El mercat mundial de les principals commodities, tanca l’any 2017 amb una marcada tendència a la baixa en les cotitzacions de la llet spot, o de mercat lliure, mantega i llet desnatada en pols. Aquesta tendència, encara que amb alguns matisos, continua durant el període que portem de 2018.

Tot i comptar amb un total de 491 activitats industrials lleteres registrades, la realitat és que la indústria lletera catalana continua, en volum, molt enfocada a la producció de llet envasada, bàsicament UHT; si bé és cert que prolifera la producció més artesanal a petita escala. Prova d’aquesta situació general és una balança comercial de 2017, en volum (-196.136 tones) i en valor (-559.335 milers d’euros), clarament deficitària. A aquest fet, cal sumar una tendència a la baixa en el consum de llet líquida i un cert estancament en el de la resta de derivats de la llet. En definitiva, el sector ha de treballar en la diversificació de la producció, en la valoració de l’excel·lent producte de què disposem, nutritivament i higiènicament parlant, i en l’educació d’un consumidor moltes vegades desinformat i excessivament influenciable per informacions poc contrastades. Cal, doncs, fomentar el consum de llet i productes lactis de qualitat i de proximitat, és a dir, el quilòmetre zero. Quant a l’any 2018, cal destacar un fort augment en les exportacions de llet i nata, concentrada o edulcorada, tot i que, en relació amb la balança comercial global, siguin poc significatives.

Llegiu-ne més

Font: DARP

Share This Post