Inici » Àgora » Nou formulari de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis

Nou formulari de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis

Nou formulari de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis

L’ICAEN ha actualitzat el sistema de gestió informàtic del Registre de Certificació Energètica d’Edificis. Per fer el tràmit cal utilitzar el formulari disponible després al 17/01/2022.

Tràmits de la certificació

Per tal de completar el procediment de certificació d’eficiència energètica als edificis, tant existents com de nova construcció, s’ha de realitzar el tràmit d’inscripció al registre. Un cop s’hagi omplert el formulari amb totes les dades pertinents, l’ICAEN revisarà i elaborarà l’etiqueta del certificat que estarà a disponible al cercador de certificats d’eficiència energètica d’edificis.

Per a la sol·licitud o tràmits d’aquest procediment s’han habilitat formularis específics, els quals són d’ús obligatori. En cas que es presenti la sol·licitud o tràmit mitjançant altres formularis, aquests es tenen per no presentats, d’acord amb l’article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s’entendrà presentada la sol·licitud o tràmit serà la data d’entrada del formulari específic assenyalat.

Tot seguit podeu trobar informació dels diferents tràmits i procediments relacionats amb la certificació d’eficiència energètica als edificis:

Tràmits de la certificació 

Share This Post