Inici » Àgora » Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el disseny de cobertes

Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el disseny de cobertes

Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el disseny de cobertes

Publicació del document: Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el disseny de cobertes, elaborat pel Grup de Treball Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball.

Objectius

La finalitat d’aquest document és facilitar orientacions perquè aquells/es professionals amb competències per projectar edificacions les tinguin en consideració durant el disseny de les mateixes i, així, es concebin edificacions amb cobertes segures. Les pautes recollides en aquest document serviran tant per a projectes d’obra nova d’edificis (naus industrials, habitatges unifamiliars, edificis d’usos múltiples, etc.) com per a projectes de rehabilitació o reforma que afectin la coberta d’una edificació ja existent.

Aquestes orientacions permetran als projectistes el compliment de les obligacions que el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, els imposa als articles 5.6. 6.3 i 8 i integrin, així, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut laboral a l’elaboració del projecte d’obra; contemplant, així mateix, les previsions i les informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles Treballs posteriors sobre les cobertes o teulades.

Document

Orientacions per a la integració de la PRL al disseny de cobertes 

Share This Post