Inici » Àgora » Publicació del llibre: “Curso Práctico Análisis Matemático Superior (Con aplicaciones a la Teoría Económica y la Ingeniería)”

Publicació del llibre: “Curso Práctico Análisis Matemático Superior (Con aplicaciones a la Teoría Económica y la Ingeniería)”

Publicació del llibre: “Curso Práctico Análisis Matemático Superior (Con aplicaciones a la Teoría Económica y la Ingeniería)”
Publicacions

Autor

Professor tutor: Josep Maria Franquet i Bernis

Contingut del llibre

Pots veure  tot el contingut del  llibre AQUÍ (728 pàgines)

Presentació – Índex

El treball que ara presentem en forma de diapositives està pensat, essencialment, per als programes d’especialització en models matemàtics corresponents a un curs anual de Màster o Doctorat de les Facultats d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses de les nostres universitats, encara que també d’Enginyeria, per la qual que fa a l’estudi i resolució de les equacions infinitesimals (diferencials ordinàries i en derivades parcials, integrals i íntegre-diferencials i els seus sistemes) i en diferències finites o recurrents, totes elles de profitoses aplicacions en la ciència econòmica i la tècnica, així com el Càlcul variacional o l’Anàlisi harmònica. tenint en compte de les seves característiques, es proposa el seguiment de el present curs a base d’una classe o tema setmanal per a l’assoliment d’una bona assimilació dels continguts. pot dividir-se en dos quadrimestres: el primer comprendria les lliçons 1-12, ambdues inclusivament, mentre que el segon abastaria les 13-24. Els mètodes matemàtics avançats que s’empren en aquest curs són també molt útils en altres àrees de l’Anàlisi Econòmica o de l’Enginyeria i el seu maneig resultarà especialment interessant a l’hora de cursar altres disciplines pròpies d’aquelles carreres, com ara la Teoria Econòmica, l’Econometria, la Hidràulica o la Teoria de Senyals.

Llegir més

Any d’edició: agost 2020

Matèria: Matemàtiques

Share This Post