Inici » Àgora » Que són i com funcionen les Comunitats RIS3CAT.

Que són i com funcionen les Comunitats RIS3CAT.

Que són i com funcionen les Comunitats RIS3CAT.

Comunitats RIS3CAT

La Comissió Europea ha definit, per al període 2014-2020, un enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió, en especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de sectors prioritaris i de resultats que cal assolir.

Els estats membres i les regions han d’elaborar estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que potenciïn, d’acord amb la metodologia fixada per la Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori.

En aquest context, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els programes d’R+D i Innovació per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors.

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014, resultat de més d’un any de treball interdepartamental, i s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

El primer eix d’actuació està dedicat a reforçar els set àmbits sectorials líders identificats, en els quals Catalunya té avantatges competitius:

 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
 • Indústria del disseny
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries culturals i basades en l’experiència

Amb la RIS3CAT el Govern català fa una aposta per la R+D i la Innovació com a motor per a un creixement econòmic més intel·ligent, sostenible i integrador, que permeti generar nova activitat econòmica i nous llocs de treball.

En la seva implementació, l’estratègia RIS3CAT combina instruments de recerca i innovació ja existents, que ara adquireixen una orientació sectorial i tecnològica, amb instruments de nova creació, com són les Comunitats RIS3CAT.

Aquestes comunitats consisteixen en agrupacions voluntàries d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions d’R+D i Innovació, dins dels àmbits sectorials líders fixats a l’estratègia RIS3CAT.

Per què participar-hi?

Formar part d’una Comunitat RIS3CAT és una oportunitat única per:

 • Participar en un pla d’actuacions d’alt impacte per al vostre sector.
 • Col·laborar amb altres empreses i agents del vostre àmbit.
 • Desenvolupar un projecte d’inversió estratègica basat en la recerca i la innovació i amb una visió internacional.
 • Obtenir FEDER per al finançament del pla d’actuacions de la vostra Comunitat.

Com funcionen?
Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions d’R+D i Innovació, emmarcats en els eixos de l’estratègia RIS3CAT, en els 7 àmbits sectorials líders esmentats.

Funcionament d’una Comunitat RIS3CAT
Fases per a la creació d’una nova Comunitat i el desenvolupament del seu Pla d’actuacions:

Fase 1: Definició
En aquesta primera fase cal establir l’estructura de membres que formaran part de la Comunitat, el seu àmbit sectorial i elaborar un Pla d’actuacions conjunt per al període 2014-2020.

Fase 2: Formalització

Un cop definit el Pla d’actuacions i abans de començar a treballar-hi, cal acreditar la Comunitat. Per fer-ho, s’obrirà una convocatòria per poder presentar les sol·licituds amb el detall del Pla d’actuacions conjunt i els membres que formaran part de la Comunitat. Les Comunitats que compleixin els criteris d’elegibilitat d’aquesta convocatòria obtindran, per concurrència competitiva, una acreditació de la Generalitat de Catalunya que els permetrà dur a terme el Pla d’actuacions així com la possibilitat d’obtenir avantatges financeres pel seu desenvolupament.

Fase 3: Implementació

Quan s’hagi obtingut l’acreditació, s’iniciaran les actuacions definides al Pla d’actuacions.

En aquesta fase es poden obtenir fons de finançament en condicions preferents per desenvolupar el Pla d’actuacions.

Esquema de funcionament d’una Comunitat RIS3CAT

Requisits per accedir-hi
Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació (centres tecnològics, centres de recerca, universitats, hospitals, etc.) amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els següents requisits:

Font: ACCIÓ

Informació relacionada

Share This Post