Inici » Àgora » Rectificacions de la Nova (EHE-08).

Rectificacions de la Nova (EHE-08).

Rectificacions de la Nova (EHE-08).

Materials de Construcció.— Correcció d’errors del Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Advertits errors en el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), publicada en el «Boletín Oficial de Estado» número 203, del dia 22 de agost de 2008.

Materials de Construcció.— Correcció d’errors del Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Advertits errors en el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), publicada en el «Boletín Oficial de Estado» número 203, del dia 22 de agost de 2008, es procedeix a efectuar les següents rectificacions que trobaràs en la disposició en PDF adjunt.

Informació relacionada

Share This Post