Inici » Àgora » El Govern ha aprovat establir les bases de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya per al període 2021-2030

El Govern ha aprovat establir les bases de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya per al període 2021-2030

El Govern ha aprovat establir les bases de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya per al període 2021-2030
Font fotografia: gencat.cat

És una oportunitat per al sector agrari, forestal i pesquer de millorar la seva competitivitat i sostenibilitat

Convertir les dejeccions ramaderes en fertilitzants o emprar la fusta com a biomassa forma part d’una estratègia de gestió del territori i el sector agroalimentari coneguda com a bioeconomia, que es caracteritza per fer servir  l’economia circular.

El Govern ha aprovat establir les bases de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya per al període 2021-2030 amb l’objectiu de disposar d’un document que reculli els principis que han de regir les polítiques en aquesta matèria. Aquest document es farà en línia amb les previsions de l’Agenda 2030 de la ONU i en consonància amb l’Estratègia de la Comissió Europea, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació davant l’emergència climàtica.

Necessitat i oportunitat

El desenvolupament d’aquest pla és alhora una necessitat i una oportunitat per al sector agrari, forestal i pesquer per millorar-ne la competitivitat i sostenibilitat mitjançant la creació de llocs de treball amb gran valor afegit i la millora de la gestió de l’espai.

En la redacció del pla, s’incentivarà la participació d’altres institucions que també tinguin un paper actiu en l’àmbit de la bioeconomia i d’empreses, centres de recerca, universitats i ciutadania, i es potenciarà la cogestió en la seva aplicació i desenvolupament.

Es preveu que l’Estratègia es desplegui en plans d’accions d’abast triennal, el primer dels quals serà d’aplicació en el període 2021-2023.

Font: Gencat.cat  Actualitat

Enllaços relacionats

Share This Post