Inici » Àgora » Reunió amb la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció

Reunió amb la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció

Reunió amb la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció

El dia 14 d’abril de 2015 es va mantenir una reunió amb representants de la Cambra de Serveis Professionals per a conèixer aquesta Institució, com funcionen i quins objectius tenen, i mirar de trobar possible vies col·laboració conjunta per a la millora de les nostres professions.

Per part del Col·legi els assistents a la reunió van estar la degana, Silvia Bures i el secretari tècnic, Joan Guim, i per part de la Cambra de Serveis Professionals, el seu president, Josep Maria Valeri i la Coordinadora General, Maria Fernández.

La Cambra de Serveis Professionals és una organització empresarial (constituïda a l’empara de la Llei 19/1977 d’1 d’abril). Els seus socis són despatxos professionals col·legiats que ofereixen al sector de la construcció els serveis propis de les professions lliberals, que exerceixen en comú, vinculades a les àrees de l’arquitectura i de l’enginyeria. Centrada sobretot en els subsectors de l’edificació i de l’urbanisme. És per tant, per pròpia naturalesa, una agrupació pluridisciplinar amb l’objectiu d’aplegar les societats professionals que es dediquen primordialment a GESTIONAR, DIRIGIR, REDACTAR i/o ASSESSORAR tota mena de processos de planejament, de projectes i d’obres d’edificació i d’infraestructures urbanes.

Pel que fa a l’àmbit territorial, se centra primordialment a Catalunya, tot i que molts dels agrupats treballen també a tot l’Estat, i n’hi ha uns quants que ho fan també a l’estranger.

Quant a l’àmbit competencial, se centra majoritàriament en els subsectors de l’Edificació i l’Urbanisme

En poden formar part totes les empreses professionals de l’arquitectura, de l’enginyeria i de l’urbanisme, sempre que en comparteixin l’ideari i estiguin interessades a perseverar en l’assoliment dels objectius per tal d’avançar plegats en aquest camí. Es tracta també d’intercanviar experiències per a capitalitzar-les.

Tal com preveu la Llei, les nostres societats professionals exerceixen, a través dels seus socis, les professions lliberals d’arquitecte, d’arquitecte tècnic, d’enginyer industrial, d’enginyer de camins, d’enginyer tècnic, etc. és a dir, que moltes són pluridisciplinars, tot i que n’hi ha de constituïdes exclusivament per arquitectes, o per aparelladors, o per enginyers. En definitiva, la Cambra és, per definició, una organització transversal dins l’àmbit dels facultatius del sector.

Trobareu més informació en els enllaços relacionats.

Informació relacionada

Share This Post