Inici » Àgora » E-col·legi

E-col·legi

Actualitza les dades a la nova plataforma per a que et puguin conèixer companys/es o tercers

Per a que els teus companys i companyes o, si ho desitjes, persones externes al Col·legi coneguin la teva activitat professional i puguin contactar amb tu, actu...

e-COL·LEGI: LA NOVA PLATAFORMA DE GESTIÓ

e-COL·LEGI serà la nova plataforma de gestió col·legial més àgil i ràpida tant en el teu perfil col·legial com en la tramitació de visats. Des del Col·legi treb...

Guia d’accés i funcionament de la nova plataforma de gestió col·legial i de visats: e-COL·LEGI

Et presentem la nova eina de gestió col·legial i de visats a la que hem estat treballant al darrer any conjuntament amb la resta de col·legis d’enginyers agròno...

Pròximament es posarà en marxa una nova plataforma de gestió de col·legial i de visats

e-COL·LEGI: la nova plataforma de gestió col·legial i de visats Des de ja fa un temps em estat treballant conjuntament amb la resta de Col·legis d’Enginye...