Inici » Àgora » “La progressió en la meva carrera ha vingut definida per la manca de por davant el repte”

“La progressió en la meva carrera ha vingut definida per la manca de por davant el repte”

“La progressió en la meva carrera ha vingut definida per la manca de por davant el repte”

Entrevista al director del Curs Superior Gestió Indústries Agroalimentàries, Ramon Rovira.

Entrevista al director del Curs Superior Gestió Indústries Agroalimentàries, Ramon Rovira

En un sector tan dinàmic com l'agroalimentari, en el qual has de tenir en compte moltes questions i exigències en temes de qualitat, seguretat, normativa, efectes sobre el medi ambient, demandes de consum, vinculació directa amb el sector primari, etc., és important el conèixement global i potenciar l'aprenentage i reciclatge d'aquells perfils professionals més qualificats que tenen responsabilitat en la presa de decisions de les diferents àrees d'una empresa.

 

Quina és la teva feina actual? Com et presentaries?

En l'actualitat exerceixo com a Interim Manager en el món agroalimentari. És a dir, poso a disposició de l'empresa que em contracta la meva experiència en gestió i capacitat de direcció en l'àmbit agroalimentari pel desenvolupament d'un projecte del qual prèviament s'han definit els objectius a assolir amb un temps de durada prefixat. Habitualment el meu interlocutor és la Direcció General. També sóc co-fundador d'OMEN CONFIDENCIAL, empresa dedicada a l'assessorament en mercats de futur (commodities agrícoles), i sóc professor associat del departament de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Farmàcia (UB).      

   

Quina és la teva experiència en el sector agroalimentari?

Estic vinculat al sector agroalimentari des de l'any 1992, on vaig començar com a responsable de compres d'una empresa distribuïdora de productes congelats. D'aquí vaig fer el salt a la direcció de compres de Puratos España, per després passar, amb tant sols 30 anys, a la Direcció General d'una empresa de pastisseria congelada. La següent etapa va ser la Direcció General de Chocovic SA durant 10 anys, fent-la líder dins Espanya en el sector de xocolata d'ús industrial i expandint-la arreu del món amb una presència final en 44 països fins al moment de la seva venda al líder mundial Barry-Callebaut (2011). A partir d'aquí, vaig començar la nova etapa com a Interim Manager.  

  

Què és el que més t'ha ajudat a desenvolupar la teva carrera?

És difícil de dir. Potser la frase que resumeix millor aquesta qüestió és la de Franklin D. Rooselvet, president d'EE.UU., que diu "sempre que et preguntin si pots fer un treball, contesta que sí, i posa't de seguida a aprendre com es fa". És a dir, la progressió en la meva carrera ha vingut definida per la manca de por davant el repte.

Com veus el sector agroalimentari? Quines necessitats té?

És un sector acostumat a adaptar-se als canvis d'hàbits i de consum i una de les principals necesitats és desenvolpupar productes amb major valor afegit, essent un dels reptes més importants la diferenciació del producte a través de la quallitat, l'origen, els aliments funcionals, aliments saludables, aliments de conveniència o bé aliments relacionats amb factors culturals, entre d'altres, que poden generar nous nínxols de mercat. En els últims deu anys s'està donant una forta evolució del sector lligat a la major disponibilitat de la tecnologia que fa que empreses de reduïda estructura estiguin disputant nínxols de mercat a les multinacionals o empreses de grans volums. El sector de forneria/pastisseria n'és una clara expressió. La millora de capacitats, però ha d'anar lligada a una millora del coneixement a nivell transversal dins l'empresa i aplicar aquesta visió transversal en la millora dels sistemes de gestió. Així, per exemple, el desconeixement que en general es té de la funció de compres fa que els resultats de les empreses es situïn per sota del seu òptim.

Com entens la gestió d'una indústria agroalimentària?

La indústria agroalimentària assumeix un element que la fa diferent a la resta, i que és el seu lligam a cicles productius biològics, és a dir, collites. Per tant, la seva gestió depèn d'aquesta variable juntament amb que el producte que se'n deriva va associat a un acte repetitiu, el de menjar. Per tant, la gestió de qualsevol indústria agrolimentària ha d'ésser totalment transversal, és a dir, conèixer perfectament la tipologia de matèries primeres de les quals parteix i que la condicionen, aplicar uns sistemes tecnològics productius que permetin assolir el producte que el client desitja amb la seguretat alimentària que exigeix i així, fer-lo arribar al consumidor de la forma més dirigida i eficient possible. I tot això, generant un benefici que li permeti portar a terme les inversions per a continuar modernitzant-se i adaptar-se als nous canvis de l'entorn.

Com va sorgir la idea del CSGIA?

Va ser el COEAC qui va considerar que havia d'oferir un producte de formació dirigit a la indústria alimentària, òbviament per la seva vinculació directa i pel seu pes dins l'economia del país. A partir d'aquí, tenint en compte la meva activitat com interim manager i professor de l'UB, em varen encarregar el projecte. 

  

                

Quin és el propòsit del curs?

En un sector tan dinàmic com l'agroalimentari, en el qual has de tenir en compte moltes questions i exigències en temes de qualitat, seguretat, normativa, efectes sobre el medi ambient, demandes de consum, vinculació directa amb el sector primari, etc., és important el conèixement global i potenciar l'aprenentage i reciclatge d'aquells perfils professionals més qualificats que tenen responsabilitat en la presa de decisions de les diferents àrees d'una empresa.

El curs busca com objectiu principal la formació diferencial en la gestió de la indústria agroalimentària focalitzant-nos en aquells alumnes que hi tinguin ja una relació professional o que estiguin a punt d'exercir-la.

I tot això com ho fareu? Quina serà la dinàmica del curs?

El curs està basat en unitats lectives de 2h 30 min impartides per un professional del sector. Abordarem l'àrea econòmic-financera, la d'operacions (compres, producció i logística), la comercial/màrketing, la tècnica (I+D i Qualitat) i la Direcció General. Serà un curs de 180 hores amb més de 40 pofessionals diferents que ens transmetran la realitat del sector i la seva experiència professional.

Pensem que la diversitat enriqueix l'aprenentatge i que l'enfocament pràctic és bàsic i per a coordinar tot això i fer-ho plausible, hi ha un aspecte de l'organització del curs que creiem fonamental i és el fet que tant jo com la coordinadora del curs, estarem presents en totes les sessions formatives, actuant com a fil conductor i element dinamitzador del grup. Així, la nostra funció serà fer l'enllaç entre el professor i l'alumne i treure'n el màxim partit de tots ells en cada sessió.                   

 

Què en podrà treure l'alumne?

Busquem que l'alumne al final del Curs hagi obtingut una visió transversal de l'empresa, és a dir, de totes les àrees que la composen i de la seva interrelació, i també, una visió de les diferents tipologies d'empresa agroalimentària del mercat (ex: pa, vi, carn , olis, fruits secs, làctics, etc…). Aquesta visió global, li permetrà entendre millor la interrelació de totes i cadascuna de les actuacions de l'empresa i li permetrà prende decisions més encertades. A més, actualitzarà coneixements i habilitats i se li subministrarà eines que podrà fer servir en la seva vida professional.

Al llarg del curs induirem a l'alumne al canvi en la manera d'afrontar els problemes, despertarem la seva capacitat analítica i d'anticipació i per suposat, adquirirà certa capaciat de flexibilitat per a desenvolpupar diferents funcions que el permetrà progressar en la seva carrera profesional. Cada cop més, les empreses del sector agraolimentari valoren més aquesta flexibilitat en els seus empleats. I per últim, incrementarà la seva xarxa de contactes del seu entorn professional que de ben segur, li generarà oportunitats de negoci.              

  

 

Quines creus que son les claus d'aquest curs per fer-lo diferent ?

La diferenciació d'aquest curs rau en el fet que es focalitza exclusivament en el món agroalimentari i que alhora, dóna una visió global d'empresa i de sector gràcies a la participació dels més de 45 professionals que des de la seva experiència en gestió en cadascuna de les seves activitats permeten a l'alumnat obtenir un coneixement esfèric de la indústria agrolimentària. A més del networking específic del sector que pensem que podrà ser vital pel desenvolupament de la seva carrera professional.

Més informació sobre el curs

Share This Post